PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D.

odborný asistent – Ústav českého jazyka


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. D/D.412
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5014
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Michal Křístek, M. Phil., Ph.D.
Pracoviště
 • Ústav českého jazyka
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • prosinec 2007: vykonána státní rigorózní zkouška (PhDr.)
 • prosinec 2002: obhájena doktorská disertační práce "Karel Poláček a jeho románová pentalogie"
 • v akademickém roce 1997-1998 postgraduální studium na University of Glasgow spojené s lektorátem češtiny (Lektorial Studentship), disertační práce "Czech and British 20th Century Theories of Style", titul M. Phil. (Master of Philosophy) udělen v prosinci 1999
 • 1995: nástup do postgraduálního studia na Ústavu českého jazyka FF MU
 • 1990-1995: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, obory český jazyk a literatura - anglický jazyk a literatura, magisterské studium, titul Mgr. udělen v červnu 1995
Přehled zaměstnání
 • od října 2003 odborný asistent, Ústav českého jazyka FF MU
 • říjen 1998 - říjen 2003 asistent, Ústav českého jazyka FF MU
Pedagogická činnost
 • kursy z oblasti stylistiky, rétoriky a jazykové kultury, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Vědeckovýzkumná činnost
 • současná česká stylistika, teoretická a aplikovaná, především umělecký, rétorický a odborný funkční styl
 • jazyková kultura
 • rétorika
 • účast na grantech:
  "Nový encyklopedický slovník češtiny online (Enc-Czech online; https://www.czechency.org/)" (GAP406/11/0294)
  vzdělávací cyklus "Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů", CZ.1.07/2.2.00/15.0275, údaje o projektu jsou k dispozici na adrese http://sites.google.com/site/mluvnicecestiny/
  "Čeština pro praxi" (CZ.1.07/2.2.00/07.0254, v rámci OP VK, 2009-2011), můj podíl na výstupu: učebnice "Stylistika češtiny : úvodní kurs (základy teorie a praktická cvičení)" - bibliografický údaj viz níže
  "Jungmannova Slovesnost v kontextu moderní české stylistiky" (GA ČR č. 405/05/P256; postdoktorský grant
  "Kontrastivní studium věcných textů" (GA ČR č. 405/02/0349; úspešně ukončeno 2004, výstup s názvem "Stylistický web" je k dispozici na adrese http://www.phil.muni.cz/stylistika/)
Akademické stáže
 • jaro 2009 – Visiting Scholar,L’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale“ (v rámci programu učitelské mobility Erasmus)
 • jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, podzim 2011 – Visiting Scholar, Department of Russian and Slavonic Studies, University of Sheffield (v rámci programu učitelské mobility Erasmus)
 • 2002-2003 Teacher-Fellow in Czech Studies a Honorary Research Assistant na School of Slavonic and East European Studies, University College London
 • 1997-1998 University of Glasgow (viz výše)
Universitní aktivity
 • od r. 2012 zařazen do Databáze expertů Masarykovy univerzity, obor Český jazyk (viz také https://www.muni.cz/pro-media/databaze-expertu/seznam-expertu/michal-kristek?)
 • 2011-2020 katedrový koordinátor mobilit Erasmus/Erasmus+
 • 2004 - člen fakultní komise pro hodnocení e-learningových kursů
 • 2001-2011 výkonný redaktor Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada A - Linguistica Brunensia, od r. 2009 navazujícího časopisu Linguistica Brunensia
 • 1999-2002 člen učitelské komory Akademického senátu FF MU
Mimouniversitní aktivity
 • od r. 2012 člen redakční rady časopisu "Stil" (Bělehrad)
 • 2004-2024 člen Jazykovědného sdružení České republiky
Ocenění vědeckou komunitou
 • Pozvání k přednáškám:
  "Two prepared works on contemporary Czech" - Department of Modern Languages, University of Sheffield, říjen 2011
 • "Pozice spisovného jazyka v kontextu současné češtiny" - L’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale“, červen 2009
 • "Moderní česká stylistika v návaznosti na pojetí Pražského lingvistického kroužku" - L’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale“, červen 2009
 • "Karel Poláček (1892 – 1945) - Sedm otázek v rámci jedné přednášky" - L’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale“, červen 2009
 • "Standard Czech and its present-day situation: possibilities for further research" – Department of Russian and Slavonic Studies, University of Sheffield, duben 2009
 • "What ownership is all about/Dům na předměstí (A house in the suburbs): Karel Poláček and some features of his individual style" – Department of Russian and Slavonic Studies, University of Sheffield, květen 2008
 • "Good soldier Švejk and two of his fathers: Jaroslav Hašek and Karel Vaněk" – Department of Russian and Slavonic Studies, University of Sheffield, duben 2008
 • "Karel Poláček (1892-1945), several paradoxes and some remarks on style of his works" – Department of Russian and Slavonic Studies, University of Sheffield, květen 2007
 • "Modern Czech stylistics and its beginnings: Josef Jungmann (1773-1847) and his Slovesnost (Verbal Art)" – Department of Russian and Slavonic Studies, University of Sheffield, duben 2007
 • "The conception of style and stylistics in Jungmann's Slovesnost"; School of Slavonic and East European Studies, University College London, leden 2006
 • "Moderní jazyková kultura v teorii a v praxi"; Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění, Brno, leden 2006
 • "Structure of Karel Poláček's novels from the viewpoint of stylistics"; Department of Slavonic Studies, University of Glasgow, listopad 2002
 • Jiné:
  - účast na XIV. Mezinárodním kongresu slavistů (Ochrid, Makedonie), přednesen referát "Visualisation of style and stylistic maps: one possible method of stylistic analysis"
 • - účast na desáté výroční konferenci Slavic Cognitive Linguistics Association, Brown University (Providence, Rhode Island, USA), přednesen referát "Cognitive aspects of stylistic analysis and the concept of stylistic maps"
Vybrané publikace
 • KŘÍSTEK, Michal. Marie Krčmová, její pedagogické působení a několik vzpomínek. Český jazyk a literatura. Czechia: Fraus, 2023, roč. 73, č. 5, s. 247-279, 3 s. ISSN 0009-0786. info
 • KŘÍSTEK, Michal a Schacherl MARTIN. Milan Jelínek – sto let od narození. Linguistica Brunensia. Czechia: -, 2023, roč. 71, č. 1, s. 87-91. ISSN 1803-7410. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Sto let od narození prof. Milana Jelínka. Stylistyka. Poland: -, 2023, roč. 32, s. 489-492. ISSN 1230-2287. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Sto let od narození Milana Jelínka/Devět dekád Milana Jelínka v dokumentech – vybrané archivní materiály. 2023. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Karel Poláček (1892-1945) – jeho svět, náš svět a některé konstanty. In Přednášky a besedy z LV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2022, s. 111-116. ISBN 978-80-280-0059-2. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Karel Poláček (1892-1945) – jeho svět, náš svět a některé konstanty. 2022. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Internet a jazyková kultura v kontextu současné češtiny. In RUSINOVÁ, Eva. Přednášky a besedy z LIV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 101-103. ISBN 978-80-210-9883-1. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Jozef Mistrík a česko-slovenské vazby v oblasti stylistiky. In ŠTÝL - KOMUNIKÁCIA - KULTÚRA. Medzinárodná vedecká konferencia venovaná stému výročiu narodenia Prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc. 2021. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Současná čeština, jazyková kultura a internet. In Kurzy pro absolventy Univerzity třetího věku v akademickém roce 2021/2022. Masarykova univerzita, 2021. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Karel Poláček (1892-1945). In Přednáška pro Univerzitu třetího věku Masarykovy univerzity [online]. 2020. URL info
 • KŘÍSTEK, Michal a Martin SCHACHERL. Významné životní jubileum prof. Marie Krčmové (* 24. 12. 1940). Stylistyka. Polish Academy of Sciences, Committee of Linguistics, 2020, roč. 29, č. 1, s. 449-453. ISSN 1230-2287. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Aktualizované verze jazykových zákampí z let 1996-1998; původní texty i jejich aktualizace jsou k dispozici prostřednictvím odkazů URL přímo u jednotlivých níže uvedených zákampí. 2019. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Otcové dobrých vojáků Švejků. In Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 171-174. ISBN 978-80-210-8962-4. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Výbor prací o různých aspektech komunikace. Naše řeč. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2018, roč. 101, č. 2, s. 107-109. ISSN 0027-8203. info
 • KŘÍSTEK, Michal. A new book on style of Czech scholarly texts. Opera Slavica. Masarykova univerzita, 2018, XXVIII, č. 4, s. 73-75. ISSN 1211-7676. info
 • KŘÍSTEK, Michal. František Trávníček a moderní pojetí jazykové kultury v českém kontextu. In Přednáškový podvečer k výročí narození Františka Trávníčka (1888–1961), 25. 10. 2018, Praha. 2018. URL info
 • KŘÍSTEK, Michal. Styl/sloh a moderní česká stylistika. In RUSINOVÁ, Eva. Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 168-171. ISBN 978-80-210-8567-1. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Míchání dvou jazyků /.../ (rozhovor, autorka: Lada Režňáková). In muniMEDIA. 2017. muniMEDIA, 19.3. info
 • KŘÍSTEK, Michal. K různým možnostem stylistického rozboru textu. In Rusinová, E. (red.). Přednášky a besedy z XLIX. ročníku LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 124-127. ISBN 978-80-210-8207-6. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Praktická pomůcka do hodin komunikační a slohové výchovy. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 141, č. 1, s. 62. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Comparing theoretical approaches towards style: several possible criteria and changing cultural contexts. Stylistyka. Warsawa: Polish Academy of Sciences, Committee of Linguistics, 2015, roč. 24, č. 1, s. 379-385. ISSN 1230-2287. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Stylistic analysis of journalistic texts with regard to issues of foregrounding and backgrounding. Medialingvistika. 2015, roč. 2, č. 4, s. 80-82. ISSN 2312-0274. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Jazyková kultura v českém kontextu – nástin vývoje oboru. In Rusinová, E. (red.). Přednášky a besedy z XLVIII. ročníku LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 102-105. ISBN 978-80-210-7846-8. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Manipulace v textech. In Přednáška na Gymnáziu J.V. Jirsíka, České Budějovice. 2015. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Jubileum prof. Marie Krčmové. Bohemistyka, 2015. č. 4, s. 400-401. ISSN 1642-9893. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Kde, jak (a proč) hledat styl. RUSINOVÁ, E. (red.). In Přednášky a besedy z XLVII. ročníku LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 116-119. ISBN 978-80-210-6800-1. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Několik tváří dobrého vojáka Švejka (aneb Když dva dělají totéž...). In RUSINOVÁ, E. (red.). Přednášky a besedy z XLVI. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 121-134. ISBN 978-80-210-6243-6. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Mezinárodní den nesamozřejmé samozřejmosti. 2013, 1 s. muni.cz, 2013, roč. 9, únor 2013, s. 6. ISSN 1801-0806. URL info
 • KŘÍSTEK, Michal a Martin SCHACHERL. Významné životní jubileum doc. Evy Minářové. Bohemistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2013, roč. 13, č. 3, s. 232-233. ISSN 1642-9893. URL info
 • KŘÍSTEK, Michal. A comparison of 20th century theories of style : (in the context of Czech and British scholarly discourses). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 108 s. Spisy MU, Filozofická fakulta ; č. 407. ISBN 978-80-210-5944-3. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Poetika v rámci VŠ kursů stylistiky : možné způsoby propojování teorie a praxe. In Veřmiřovský, A. Poetický Cikháj v Brně 2010. Brno: Tribun EU, 2012, s. 59-65. ISBN 978-80-263-0337-4. info
 • KŘÍSTEK, Michal a Martin SCHACHERL. O dvojím až trojím adresátovi. In Bína, Daniel; Zelenka, Miloš. Bohemistika v edukační procesu : tradice, problémy, perspektivy. 1. vyd. České Budějovice: Nakladatelství Vlastimil Johanus, 2012, s. 56-64. ISBN 978-80-87510-07-0. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Karel Poláček po 120 letech, nesmrtelnost a věčnost. In RUSINOVÁ, E. (red.). Přednášky a besedy z XLV. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 134-143, 288 s. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Stylistika češtiny : úvodní kurs (základy teorie a praktická cvičení). České Budějovice: Nakladatelství Vlastimil Johanus, 2011, 91 s. ISBN 978-80-904247-9-1. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Vizualizace stylu a stylové mapy : jak a proč vidět neviditelné. In RUSINOVÁ, E. (red.). Přednášky a besedy z XLIV. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 114-118. ISBN 978-80-210-5511-7. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Two prepared works on contemporary Czech. In a lecture at the Department of Modern Lanuages, University of Sheffield. 2011. info
 • KŘÍSTEK, Michal. O jazykové kultuře a o jedné desetimilióntině úzu. Brno, Masarykova univerzita, 2011, 1 s. Časopis muni.cz, listopad 2011, s. 6. ISSN 1801-0806. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Stylotvorné faktory v (inter)akci. BIČAN, A., KLAŠKA, J., MACUROVÁ, P., ZMRZLÍKOVÁ, J. (ed.). In Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host - Masarykova univerzita, 2010, s. 274-276. ISBN 978-80-7294-412-5. info
 • KŘÍSTEK, Michal. V letech 2001-2011 výkonný redaktor Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada A - Linguistica Brunensia, od r. 2009 navazujícího časopisu Linguistica Brunensia. redakční rada Linguistica Brunensia, 2009. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Číst dopisy úředníků se slovníkem? VACULOVÁ, H. (redaktorka Mladé fronty Dnes). Mladá fronta Dnes, 2009, 1 s. strana C3. ISSN 1210-1168. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Jazykovědný magazín. ŠUSLÍKOVÁ, M. (redaktorka Rádia Petrov). 2009. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Standard Czech and its present-day situation: possibilities for further research. 2009. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Karel Poláček (1892-1945) - Sedm otázek v rámci jedné přednášky. 2009. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Moderní česká stylistika v návaznosti na pojetí Pražského lingvistického kroužku. 2009. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Pozice spisovného jazyka v kontextu současné češtiny. 2009. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Jaroslav Hašek, Karel Vaněk a dobrý voják Švejk. RUSINOVÁ, E. (red.). Brno: Masarykova univerzita, 2008, 6 s. ISBN 978-80-210-4618-4. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Stylistika v rámci vysokoškolského studia bohemistiky - vybrané možnosti práce s texty. SCHACHERL, M. (ed.). In K moderní výuce českého jazyka a literatury. Vodňany; České Budějovice: Gymnázium Vodňany; Jihočeská univerzita, 2008, s. 93-99. ISBN 978-80-254-2030-0. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Vizualizace stylu a stylové mapy: stylistický rozbor textů na základě stylových charakteristik výrazových prostředků. POSPÍŠIL, I. a ZELENKA, M. (ed.). In Česká slavistika 2008. Vychází k 14. mezinárodnímu kongresu slavistů Ochrid, Makedonie, 2008. Brno; Praha: Academicus, 2008, s. 101-109. ISBN 978-80-87192-00-9. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Jeden z aspektů prolínání stylistiky a sémantiky: téma jako slohotvorný činitel. JAKLOVÁ, A. (ed.). In Člověk – jazyk – text. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008, s. 35-37. ISBN 978-80-7394-075-1. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Vlastní jméno osobní v uměleckém překladu: český Huckleberry Finn 1893-2003. ČORNEJOVÁ, M. a KOSEK, P. (ed.). In Jazyk a jeho proměny : prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008, s. 164-170. ISBN 978-80-7294-301-2. URL info
 • KŘÍSTEK, Michal. Good soldier Švejk and two of his fathers: Jaroslav Hašek and Karel Vaněk. 2008. info
 • KŘÍSTEK, Michal. What ownership is all about/Dům na předměstí (A house in the suburbs): Karel Poláček and some features of his individual style. 2008. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Jazyková kultura, jazyková norma a jazykový cit. RUSINOVÁ, E. (red.). Brno: Masarykova univerzita, 2007, 6 s. ISBN 978-80-210-4315-2. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Teoretická základna české stylistiky v proměnách času: Jungmannova Slovesnost a současná situace. Stil. Bělehrad: Meždunarodno udruženije Stil, 2007, roč. 6, č. 1, s. 27-32. ISSN 1451-3145. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Tematizace války v přirovnáních Poláčkovy pentalogie. TYDLITÁT, J. (ed.). In Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře. Boskovice: František Šalé – ALBERT, 2007, s. 26-35. ISBN 80-7326-119-7. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Jungmannova Slovesnost v kontextu moderní české stylistiky. Orgoňová, O. (ed.). In Jazyk a komunikácia v súvislostiach II. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 126-130. ISBN 978-8022-32-4. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Modern Czech stylistics and its beginnings: Josef Jungmann (1773-1847) and his Slovesnost (Verbal Art). 2007. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Karel Poláček (1892-1945), several paradoxes and some remarks on style of his works. 2007. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Několik možností dalšího zkoumání v oblasti stylistiky. HOSKOVEC, T., ŠEFČÍK, O. a SOVA, R. (ed.). In Teorie a empirie : bichla pro Krčmovó. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 119-122. ISBN 80-210-3955-8. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Nové vydání Jungmannovy Slovesnosti - stručný komentář k přípravným pracím. JAKLOVÁ, A. (ed.). In Komunikace – styl – text. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006, s. 211-213. ISBN 80-7040-819-7. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Moderní jazyková kultura v českém prostředí – základní pojmy a principy. RUSINOVÁ, E. (red.). Brno: Masarykova univerzita, 2006, 3 s. ISBN 80-210-4009-2. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Styčné body stylistiky a jazykové kultury ve vysokoškolské praxi. Stylistyka. 2006, roč. 15, č. 1, s. 371-376. ISSN 1230-2287. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Využití mluvených textů v rámci výuky stylistiky na vysoké škole. Čunderle, M. a Slavíková, E. (red.). In Hlas, mluva, řeč / Řeč, mluva, hlas. Praha: AMU, 2006, s. 37-41. ISBN 80-7331-074-0. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Jungmannova Slovesnost dnes – možnosti dalšího zkoumání tématu. Stil. Bělehrad: Meždunarodno udruženije Stil, 2006, roč. 5, č. 1, s. 385-388. ISSN 1451-3145. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Rétorický styl ve Slovesnosti Josefa Jungmanna. WITOSZ(OVÁ), B. (red.). In Style konwersacyjne. Katowice: Wydawnictvo Uniwersytetu Śląskiego, 2006, s. 238-242. ISBN 978-83-226-1611-6. info
 • KŘÍSTEK, Michal. The conception of style and stylistics in Jungmann's Slovesnost. 2006. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Základy veřejné komunikace. Brno: IS Mawadani, 2006, 28 s. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Jungmannova Slovesnost a moderní česká stylistika. RUSINOVÁ, E. (red.). In Přednášky a besedy z XXXVIII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 94-96. ISBN 80-210-3738-5. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Stylistika a stylizace odborného textu v rámci vysokoškolského studia. Fišer, Z. (red.). In Tvůrčí psaní klíčová kompetence na vysoké škole. Brno: Doplněk, 2005, s. 144-147. ISBN 80-7239-182-8. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Vztah deskripce a explanace v rámci stylistického rozboru textu. Palcútová, M. a Horváth, M. (red.). In Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005, s. 100-107. ISBN 80-223-2023-4. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Tematická výstavba prózy jako součást stylistického rozboru. Stil. Bělehrad: Meždunarodno udruženije Stil, 2005, roč. 4, č. 1, s. 219-228. ISSN 1451-3145. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Stylizace soukromosti vyjádření pomocí antroponym. ŠIMKOVÁ, M. (red.). In Varia XI : zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28.-30.11. 2001). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2004, s. 231-237. ISBN 80-89037-04-6. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Deminutiva z hlediska současných českých prací o stylistice. Karlík, P. a Pleskalová, J. (ed.). In Život s morfémy : sborník studií na počest Zdenky Rusínové. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 123-128. ISBN 80-210-3373-8. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Mluvenost, psanost, stylizace. Rusinová, E. (red.). In Přednášky a besedy z XXXVII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 95-98. ISBN 80-210-3461-0. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Prezentace moderního pojetí rétoriky prostřednictvím televize (cyklus Mluvím, mluvíš...). Bogoczová, I. (ed.). In Sborník prací FF OU věnovaný životnímu jubileu prof. PhDr. Jaroslava Hubáčka, CSc., a doc. PhDr. Naděždy Bayerové, CSc. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2004, s. 283-286. ISBN 80-7042-664-0. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Funkce intertextových vazeb v pentalogii Karla Poláčka (také z hlediska komických efektů). GILK, E. (ed.). In Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. Bokovice: František Šalé - ALBERT, 2004, s. 136-145. ISBN 80-7326-025-5. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Opozice spisovnost x nespisovnost v moderních pracích o české stylistice. Minářová, E. a Ondrášková, K. (ed.). In Spisovnost a nespisovnost: zdroje, proměny a perspektiv. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 274-277. ISBN 80-210-3568-4. URL info
 • KŘÍSTEK, Michal. K možnostem srovnávání českého a anglosaského pojetí stylu a stylistiky. Rusinová, E. (red.). In Přednášky a besedy z XXXVI. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 82-86. ISBN 80-210-3160-3. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Vybrané shody a odlišnosti českého a anglosaského pojetí stylu a stylistiky. Tichý, M. (red.). In Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Řada jazykovědná (D), ročník III. Prof. Milanu Jelínkovi k 80. narozeninám. Opava: Slezská univerzita, 2003, s. 36-47. ISBN 80-7248-188-6. info
 • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Jana PLESKALOVÁ. Encyklopedický slovník češtiny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, 604 s. Encyklopedický slovník češtiny. ISBN 80-7106-484-X. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Možnosti zkoumání koheze textu v rámci stylistického rozboru (na materiálu z románové pentalogie Karla Poláčka). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada jazykovědná - Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2002, A 50, č. 1, s. 119-139. ISSN 0231-7567. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Karel Poláček (1892-1945). Rusinová, E. (red.). In Přednášky a besedy z XXXV. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 110-115. ISBN 80-210-2885-8. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Terezínská parafráze Poláčkových Mužů v ofsajdu. Tydlitát, J. (ed.). In Karel Poláček a divadlo. Boskovice: ALBERT, 2002, s. 161-176. Spisy Karla Poláčka, sv. 22. ISBN 80-7326-013-3. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Způsoby vymezování stylové příznakovosti v lexiku (na materiálu současné češtiny). NÁBĚLKOVÁ, M. a ŠIMKOVÁ, M. (red.). In Varia IX : zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1.-3. december 1999). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2002, s. 102-112. ISBN 80-89037-04-6. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Structure of Karel Poláček's novels from the viewpoint of stylistics. 2002. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Slovní zásoba současné češtiny z hlediska stylistiky. Rusinová, E. (red.). In Přednášky a besedy z XXXIV. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 102-107. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Kompozice Poláčkova románového cyklu o okresním městě. Janáček, P. (ed.). In Pátečníci a Karel Poláček. 1. vyd. Boskovice: František Šalé - Albert, 2001, s. 207-217. ISBN 80-7326-003-4. info
 • KŘÍSTEK, Michal. J. Jelinowiczová : Vzpomínky (nejen) na Karla Poláčka. In Můj otec Karel Poláček. Vzpomínky (nejen) na Karla Poláčka. Rychnov n. K.: Městský úřad Rychnov n. K., 2001, s. 15-25. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Pojetí komična v Haškových Osudech dobrého vojáka Švejka a ve Vaňkově pokračování Švejk v ruském zajetí a v revoluci. Gajda, S. a Brzozowska, D. (red.). In Świat humoru. Opole: Universytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej, 2000, s. 439-445. ISBN 83-86881-27-5. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Karel Plicka a jeho pojetí slohového vyučování. Český jazyk a literatura. Praha, 2000, roč. 50, 5-6, s. 105-108. ISSN 0009-0786. URL info
 • KŘÍSTEK, Michal. Pojetí stylové příznakovosti v současné české stylistice. Stylistyka. 2000, roč. 9, s. 181-187. ISSN 1230-2287. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Současná česká stylistika - přehled základních pojmů. Rusinová, E. (red.). Brno: Masarykova univerzita, 2000, 6 s. ISBN 80-210-2397-X. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Stylistická cvičebnice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Vydavatelství MU, 1999, 72 s. ISBN 80-210-2215-9. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Specifické rysy lexika. Jelínek, M. Švandová, B., aj. In Argumentace a umění komunikovat. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 269-277. ISBN 80-210-2186-1. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Stylizovaný školní rozbor uměleckého textu. Přibáň, M. (ed.). In Dvojí průhled do světa literatury. Sborník ze dvou konferencí Katedry české literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 53-55. ISBN 80-210-2220-5. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Přirovnání z hlediska explicitnosti / implicitnosti vyjádření. Karlík, P. a Krčmová, M. (ed.). In Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 131-134. ISBN 80-210-1801-1. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Charakteristika seriálu Muži v offsidu jedou do Terezína. Kolár, J. (ed.). In Lidové noviny a Karel Poláček - sborník ze sympozia. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1998, s. 180-187. ISBN 80-85834-55-3. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Paparazzo. Jazykové zákampí. Lidové noviny : příloha Nedělní Lidové noviny, 1998, roč. 11, 17. 1., s. VII., 1998, 1 s. ISSN 0862-5921. URL info
 • KŘÍSTEK, Michal. Když tak. Jazykové zákampí. Lidové noviny : příloha Nedělní Lidové noviny, 1998, roč. 11, 31. 1., s. VII., 1998, 1 s. ISSN 0862-5921. URL info
 • KŘÍSTEK, Michal. Narativní způsoby a typ vypravěče v románech M. Viewegha. In Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 111-118. ISBN 80-210-1606-X. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Pucle, nebo pazl? Jazykové zákampí. Lidové noviny : příloha Nedělní Lidové noviny, 1997, roč. 10, 5. 4., s. IV., 1997, 1 s. ISSN 0862-5921. URL info
 • KŘÍSTEK, Michal. Do komína/do komínu. Jazykové zákampí. Lidové noviny : příloha Nedělní Lidové noviny, 1997, roč. 10, 24. 5., s. IV., 1997, 1 s. ISSN 0862-5921. URL info
 • KŘÍSTEK, Michal. Tož. Jazykové zákampí. Lidové noviny : příloha Nedělní Lidové noviny, 1997, roč. 10, 4. 7., s. IV., 1997, 1 s. ISSN 0862-5921. URL info
 • KŘÍSTEK, Michal. Dojet a dojíždět. Jazykové zákampí. Lidové noviny : příloha Nedělní Lidové noviny, 1997, roč. 10, 11. 10., s. VI., 1997, 1 s. ISSN 0862-5921. URL info
 • KŘÍSTEK, Michal. Ustát něco. Jazykové zákampí. Lidové noviny : příloha Nedělní Lidové noviny, 1997, roč. 10, 27. 12., s. VII., 1997, 1 s. ISSN 0862-5921. URL info
 • KŘÍSTEK, Michal. To je o ničem/o něčem jiném. Jazykové zákampí. Spoluautorství s prof. PhDr. M. Jelínkem, CSc. Lidové noviny : příloha Nedělní Lidové noviny, 1996, roč. 9, 4. 7., s. X., 1996, 1 s. ISSN 0862-5921. URL info
 • KŘÍSTEK, Michal. Ošetřit restituce. Jazykové zákampí. Lidové noviny : příloha Nedělní Lidové noviny, 1996, roč. 9, 10. 8., s. X., 1996, 1 s. ISSN 0862-5921. URL info
 • KŘÍSTEK, Michal. Moc-mnoho-hodně-fůra-hafo(l). Jazykové zákampí. Lidové noviny : příloha Nedělní Lidové noviny, 1996, roč. 9, 31. 8., s. X., 1996, 1 s. ISSN 0862-5921. URL info
 • KŘÍSTEK, Michal. Bych/bysem, bychom/bysme. Jazykové zákampí. Lidové noviny : příloha Nedělní Lidové noviny, 1996, roč. 9, 21. 9., s. X., 1996. ISSN 0862-5921. URL info
 • KŘÍSTEK, Michal. Osudy 5. dílu Poláčkova románového cyklu. Kolár, J. (ed.). In O Karlu Poláčkovi a o jiných. Sborník ze sympozia Karel Poláček a historie židovské kultury ve východních Čechách. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995, s. 88-91. ISBN 80-85834-34-0. info

19. 3. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info