prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Proděkan pro výzkum a rozvoj Filozofické fakulty


Kancelář: bud. B1/B1.409
Gorkého 63/14
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 1554
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor habilitace Historie - české dějiny
Habilitační práce (veřejná část) Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851-1914
Datum zahájení 31. 1. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (FF MU Brno)
Členové doc. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Pavel Marek, Dr. (FF UP Olomouc)
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. (FF UK Praha)
doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (FF Ostravské univerzity)
Oponenti prof. PhDr. Roman Holec, CSc. (FF UK Bratislava)
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. (FF UK Praha)
doc. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (FF UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 11. 2008
Datum zasedání VR fakulty 22. 1. 2009
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 5. 2009
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor jmenování Historie - české dějiny
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zahájení 26. 1. 2015
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Roman Holec, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostravě)
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 5. 2015
Hodnocení Přednášky
Datum zasedání VR fakulty 28. 1. 2016
Datum zasedání VR MU 8. 3. 2016
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 2. 12. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info