prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Petr Špatenka, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Biologická fakulta JČU České Budějovice
Obor řízení Fyzika plazmatu
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 24. 2. 2000
Datum ukončení řízení 8. 2. 2002
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jan Janča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. (UK Praha - MFF)
prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc. (UK Praha - MFF)
prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc. (FAV ZČU Plzeň)
doc. RNDr. Mirko Černák, CSc. (FMFI UKo Bratislava, SR)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info