MUDr. David Skorunka, Ph.D.

Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. David Skorunka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Karlova - Lékařská fakulta v Hradci Králové
Obor řízení Sociální psychologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení řízení zahájeno
Datum zahájení řízení 19. 1. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Narativní citlivost; Integrace psychologie a psychoterapie do medicíny.
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The selected pages (tables) are excluded from the publication because they contain clinical examples from the author's clinical practice.
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
Členové doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
prof. Ing. Mgr. Peter Tavel, PhD. (Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta)
doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. (Psychologický ústav AV ČR)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info