RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.


kancelář: B401
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 7. 11. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Spectrometric systems for mixed field of gamma radiation and neutrons
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The fulltexts of the articles are excluded from the publicly available electronic version of this text to avoid copyright violation
Oponenti habilitační práce prof. Josef Dadok (Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA)
doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D. (CEITEC VUT)
Posudky oponentů Posudek Oponenta
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
Členové doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. (FIT ČVUT v Praze)
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (FEKT VUT v Brně)
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (FIT VUT v Brně)