doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

docent – Katedra ústavního práva a politologie


kancelář: 146
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5235
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
 • Výuka ústavního práva, státovědy a politologie
Vědeckovýzkumná činnost
 • Ústavní systém Slovenska, výkonná moc, samospráva, justice.
Universitní aktivity
Mimouniversitní aktivity
Ocenění vědeckou komunitou
Vybrané publikace
 • KOUDELKA, Zdeněk. Korunovační klenoty Království českého v Rakousku. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, 2023. 68 s. Extra 844. ISBN 978-80-7502-643-9. Kniha na stánkách vydavatele. info
 • KOUDELKA, Zdeněk. Ústava a právo Evropské unie. Právo a bezpečnost. Brno: AMBIS vysoká škola, a.s., 2023, roč. 2023, č. 1, s. 27-72. ISSN 2336-5323. Plný text časopisu. info
 • KOUDELKA, Zdeněk. Jaroslav Krejčí. Protektorátní premiér a předseda Ústavního soudu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2021. 146 s. Extra, sv. 676. ISBN 978-80-7502-475-6. Web nakladatele info
 • KOUDELKA, Zdeněk. Znaky a vlajky Moravy. Právo a bezpečnost. Brno: Vysoká škola Ambis, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 25-50. ISSN 2336-5323. Číslo časopisu. info
 • KOUDELKA, Zdeněk, Petr PRŮCHA a Jana ZWYRTEK HAMPLOVÁ. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, 2019. 477 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-335-3. Web nakladatele info
 • KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky. 2. aktualizované a doplněné. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2018. 376 s. Teoretik 327. ISBN 978-80-7502-126-7. Předmluva prezidenta ke knize doc. Zdeňka Koudelky „Prezident republiky“ Publikace na stránkách vydavatelství info
 • KOUDELKA, Zdeněk. Transcendentní pramen práva. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2018. 56 s. Teoretik 462. ISBN 978-80-7502-261-5. Kniha na webu vydavatele info
 • KOUDELKA, Zdeněk, Miroslav RŮŽIČKA a František VONDRUŠKA. Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2010. 400 s. Komentátor 26. ISBN 978-80-87212-25-7. info
 • KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy samosprávy. 2. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2008. 346 s. 753. ISBN 978-80-7201-690-7. Knihovní záznam. info
 • KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. 1. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2007. 400 s. 726. ISBN 978-80-7201-665-5. info

24. 9. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info