Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Terezie Smejkalová
Pracoviště
 • Katedra právní teorie
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018: JUDr. Právnická fakulta MU
 • 2013: Ph.D. Teoretické právní vědy, Právnická fakulta MU
 • 2009: Bc. Anglický jazyk a literatura, Filosofická fakulta MU
 • 2008: Mgr. Právo a právní věda, Právnická fakulta MU
Přehled zaměstnání
 • 2016 -: odborná asistentka, Katedra právní teorie, Právnická fakulta MU
 • 2015 -: přednášející předmětu "letecké právo", VUT Brno (externí spolupráce)
 • 2015-2016: přednášející předmětu "Letecká legislativa", VŠO, Praha
 • 2013-2016: právník, Odbor civilního letectví, Ministerstvo dopravy České republiky
 • 2011-2013: výzkumý pracovník, Ústav práva a technologií, PrF MU (7th FPP: CONSENT, SMART and RESPECT)
 • 2005-2007: lektor, Jazyková škola Astra
 • 2004-2005: asisitentka osob s mentálním postižením, L'Arche Inverness, Scotland
Pedagogická činnost
 • Teorie práva, Dějiny právního myšlení, Kritická právní teorie, Právo civilního letectví, Normativní systémy v kyberprostoru, Akademické psaní
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2020-: Využití metod sociální reprezentace v analýze právních konceptů (GA20-10171S; řešitel)
 • 2017-2019: Metodologie empirického zjišťování využití interpretačních metod v tvorbě práva (GA17-14903S)
 • 2017-2016: Exaktní hodnocení aplikační relevance judikatury (GA17-20645S)
 • 2011-2013: projekty "Sedmého rámce": CONSENT, SMART, RESPECT
Akademické stáže
 • 2019: Universität Vien, AT
 • 2017 a 2018: Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani, PL
 • 2013: Consiglio Nazionale delle Ricerche, Florencie, IT
Vybrané publikace
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. Legal Performance: Translating into Law and Subjectivity in Law. Tilburg Law Review. 2017, roč. 22, 1-2, s. 62-76. ISSN 2211-0046. doi:10.1163/22112596-02201004. Repozitář MU info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. Srozumitelnost práva. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2013, roč. 2013, č. 5, s. 447-472. ISSN 0231-6625. URL info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. Právní věta a ratio decidendi. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012, roč. 2012, č. 5, s. 3-8. ISSN 1802-3843. info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. Smrt autora jako cesta k porozumění teleologickému výkladu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 20, č. 1, s. 84-92. ISSN 1210-9126. info
 • MYŠKA, Matěj, Terezie SMEJKALOVÁ, Jaromír ŠAVELKA a Martin ŠKOP. Creative Commons and Grand Challenge to Make Legal Language Simple. In Monica Palmirani, Ugo Pagallo, Pompeu Casanovas, Giovanni Sartor. AI Approaches to the Complexity of Legal Systems. Models and Ethical Challenges for Legal Systems, Legal Language and Legal Ontologies, Argumentation and Software Agents. Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2012. s. 271-285. ISBN 978-3-642-35730-5. info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. Publikace judikatury a její adresáti. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova Univerzita: Právnická fakulta, 2012, roč. 3, č. 6, s. 25-33. ISSN 1804-5383. info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. A Matter of Coherence. In Michał Araszkiewicz, Matěj Myška, Terezie Smejkalová, Jaromír Šavelka, Martin Škop. Law and Literature. Argumentation 2012 Workshop Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 31-44. ISBN 978-80-210-6019-7. info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. Story-telling in Judicial Discourse. Comparative Legilinguistics. Poland, 2011, Neuveden, č. 5, s. 89-103, 14 s. ISSN 2080-5926. info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. Forma a diskurs soudního rozhodnutí. Jurisprudence. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, roč. 2010, č. 3, 9 s. ISSN 1802-3843. info

6. 2. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info