doc. RNDr. Michal Veselý, Ph.D.

docent – Ústav matematiky a statistiky


kancelář: pav. 08/02025
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3105
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Michal Veselý, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Matematická analýza
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 17. 4. 2024
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. (Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně)
prof. RNDr. Jan Andres, DSc. (Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, PřF UPOL)
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc. (Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko)
Prof. Gennaro Infante, Ph.D. (Department of Mathematics and Computer Science, University of Calabria, Itálie)

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Michal Veselý, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Matematická analýza
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 9. 2015
Datum ukončení řízení 1. 6. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Prostory řešení skoroperiodických homogenních lineárních diferenčních a diferenciálních systémů
Oponenti habilitační práce prof. Viktor Tkachenko (Institute of Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine)
prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc. (PřF UP Olomouc)
prof. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc. (Univerzita Komenského Bratislava)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 4. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc. (Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jan Andres, DSc. (PřF UP Olomouc)
prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (FSI VUT v Brně)
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc. (FMFI UK Bratislava)
prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 4. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info