Mgr. Blanka Plasová, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra sociální politiky a sociální práce


kancelář: 5.57
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5861
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Blanka Plasová, PhD. narozena 24. února 1979 v Domažlicích
Pracoviště
 • Katedra sociální politiky a sociální práce (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity.
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
 • výzkumná pracovnice
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012: PhD. v oboru sociální politika a sociální práce (Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální práce a sociální politiky), téma disertační práce: Přístup zaměstnavatelů k opatřením harmonizace práce a rodiny.
 • 2005: Mgr. v oboru sociální politika a sociální práce (Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální práce a sociální politiky), téma diplomové práce: Opatření harmonizace práce a rodiny v ČR.
 • 2002: Bc. v oboru sociální práce (Západočeská univerzita Plzeň, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky), téma bakalářské práce: Profesní volba adolescentů.
Přehled zaměstnání
 • Od 2019: Koordinátorka pro slaďování práce a rodiny, Odbor řízení a rozvoj lidských zdrojů, Mendelova univerzita
 • Od 2016: Odborná asistentka, Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 • Od 2011: Manažerka letní školy European Graduate School for the Social Sciences (EUSOC) pro PGS student(k)y, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 2017-2019: Výzkumná pracovnice, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, detašované pracoviště Brno
 • 2013 - 2019: Výzkumná pracovnice, Institut pro veřejnou politiku a sociální práci, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 2014-2015: Odborná pracovnice, Ministerstvo práce a sociálních věcí, projekt Progress „Příprava Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích procesů a dalších souvisejících procesů, komunitární program PROGRESS, ID projektu: JUST/2012/PROG/AG/4130/GE
 • 2013 - 2015: Externí expertka, Genderové informační centrum NORA o.p.s.
 • 2012-2014: Genderová specialistka, Česká Pošta, s.p. (Praha), projekt: Komplexní přístup k rovným příležitostem v České poště, s. p. (ID projektu CZ.1.04/3.4.04/88.00053, schéma: European Social Funds, OP Lidské zdroje a zaměstnanost)
 • 2005-2016: Asistentka, Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 2005-2011: Výzkumná pracovnice, Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti (IVRIS) Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Pedagogická činnost
 • Kurz Řízení a rozvoj lidských zdrojů (magisterské studium)
 • Kurz Programy sociálního rozvoje v organizacích (magisterské studium)
 • Kurz Odborná analytická stáž pro řízení a rozvoj lidských zdrojů (magisterské studium)
 • Kurz Genderové aspekty trhu práce a související politiky (magisterské studium)
 • Kurz Gender and labour market in different European contexts (master degree)
 • Kurz Úvod do sociální práce a sociální politiky (bakalářské studium)
 • Kurz Sociální politika (bakalářské studium)
 • Kurz Rodinná politika (bakalářské studium)
 • Kurz Odborná praxe pro řízení a rozvoj lidských zdrojů (bakalářské studium)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2017 - 2019: Projekt Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ (VÚPSV, v.v.i.), schéma: ESF OPZ, ID: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006089.
 • 2014 - 2017: Mezinárodní projekt Vládnutí, sociální investice a sociální inovace v oblasti služeb denní péče v České republice a Norsku (INNCARE) (FSS MU), schéma: Česko-norský výzkumný program (CZ09), ID projektu: 7F14058.
 • 2010: Projekt Pomsta historie? Zkoumání historických kořenů péče o děti, zdravotní péče a péče o seniory v České republice (FSS MU), schéma GA ČR, ID projektu GA403/09/1182.
 • 2009-2012: Projekt The evolution of day care provision for children under 4 in Visegrad countries (Budapest Institute), schéma: International Visegrad Fund, ID projektu: 10920137.
 • 2008: Projekt Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče o děti v ČR včetně identifikace překážek jejich využívání s návrhy možných opatření k jejich rozvoji (VÚPSV, v.v.i.) Zadavatel MPSV ČR, schéma veřejných zakázek malého rozsahu, projekt výzkumu pro potřeby státu, ID projektu: ZVZ 175.
 • 2007: Projekt Audit politik přátelských rodině se zvláštním zaměřením na zařízení péče o děti do 3 let (Gender Studies, o.p.s.), Zadavatel Evropská komise a nadace Heinrich Böll Stiftung.
 • 2006-2011: Projekt Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU: Monitoring a vyhodnocení potřeb (FSS MU), schéma VaVaI, ID projektu: 2D06009.
 • 2005-2008: Projekt Rodina, zaměstnání, vzdělání (FSS MU), schéma: Národní program výzkumu a vývoje MPSV ČR, oblast podpory: Moderní společnost a její proměny, ID projektu: 1J051/05-DP2.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 24. 11. 2013 – 30. 11. 2013: University of Zagreb, Zagreb, HRV
  • During the stay two lectures were held at Faculty of Law, University of Zagreb. Lectures were included to students´ regular courses: one at bachelor degree (within the course Family policy) and one at master degree (within the course European social policy) as well as consultation hours with students and with the teacher of courses. The stay contributed to 1) the further development of courses taught on host as well as on home institution and to 2) on scientific and exchange projects.
  • Lecture 1 (25.11. 2013, 4 hours): Development of reconciliation policies in the Czech Republic - before and after EU accession (the development of caring services, maternity and parental leaves, and support for flexible working regimes, analyzing European influence).
  • Lecture 2 (29.11.2013, 2 hours): Child Care Policy in Central Europe (incentives to provide childcare services, models of childcare in Europe, specifics of CEE countries, childcare services and associated problematic aspects in the Czech Republic).
 • 7. 3. 2010 – 14. 3. 2010: Dalarna University, Falun, SWE
  • Objectives of the mobility: To present some aspects of welfare state regimes in the central Europe (particularly in the Czech Republic) in the context of traditional typologies of welfare state. Added value expected from the mobility (both for the host institution, and for the teacher): For the teacher: opportunity to improve my teaching skills and to gain new experiences within international academic environment. For the host institution: enrich the offer of standard courses; the opportunity for students to gain new knowledge in the field of social policy and in the current research in central Europe. Content of the teaching programme: Lecture 1: Imbalance between Work and Family as a New Social Risk (Case Study – the Czech Republic) Lecture 2: Child Care Policy in Central Europe Seminar: Policies for Reconciling Family and Work Expected results: Students will become more familiar with the extent and level of problem of imbalance between work and family life as well as the central European family policy in the given field. Students will be able to analyze and discuss the differences and similarities of the policies for reconciling family and work in Europe.
 • 19. 11. 2009 – 20. 11. 2009: University of Tilburg, Tilburg, NLD
  • Doktorský workshop se konal v Tilburgu (Holandsko) ve dnech 19-20. listopadu 2009 na téma „Labour-market Flexibility, Social Protection, and Family Life“ a byl zorganizován Tilburg University ve spolupráci s projektem 6. Rámcového programu RECWOWE (Reconciling Work and Welfare in Europe). Na workshopu jsem vystoupila s příspěvkem „Employers’ Adoption of Work-Family Arrangements in the Czech Republic”, který v podstatě odpovídá zkrácené verzi teoretických východisek mojí disertační práce. Na tyto teoretická východiska reagovala svými komentáři dr. Heejung Chung z University of Tilburg a následovala zhruba 30timinutová diskuze i s ostatními účastníky workshopu. Součástí workshopu byly také přednášky a diskuze: 19.11. prof. Ton Wilhagen - „Flexicurity policie in the European Union“ 20.11. prof. Ute Klammer - "Flexicurity and family: life-cycle approaches" 20.11. prof. Ruud Muffels - "Work and care in (un)balance: how it impacts on income, employment security and subjective well-being"
 • 16. 7. 2007 – 27. 7. 2007: Alma Mater Studiorum University of Bologna, Bologna, ITA
  • V rámci letní školy ESSPA Summer School 2007 byly předloženy první teze disertační práce, které se snažili zodpovědět výzkumnou otázku: Jaké faktory ovlivňují implementaci opatření harmonizace práce a rodiny v zaměstnavatelských organizacích. Na tyto teze jsem získala obsáhlou zpětnou vazbu. Kromě prezentací disertačních prací studentů zde proběhly výukové přednášky: Téma: The Role of Knowledge in the Policy Process: the changing face of policy analysis. Professor Frank Fischer (Rutgers University, USA and University of Kassel, Germany) Professor Wayne Parsons (Queen Mary, University of London) Professor Deborah Stone (Dartmouth College, USA) Téma: Policy Implementation Professor Andrea Lenschow (University of Osnabrück, Germany ) Professor Benny Hjern (Jönköping International Business School, Sweden)
Vybrané publikace
 • FORMÁNKOVÁ, Lenka, Blanka PLASOVÁ a Jiří VYHLÍDAL. Parental employment patterns in the Czech Republic: economic rationality or cultural norm? In Roosalu, T. , Hofäcker. D. Rethinking Gender, Work and Care in a New Europe. Theorising Markets and Societies in the Post-Postsocialist Era. 2016. vyd. London: Palgrave Macmillan, 2016. s. 141-169. ISBN 978-1-137-37108-9. info
 • MAŘÍKOVÁ, Hana a Blanka PLASOVÁ. Kontinuita anebo změna v systému zajištění péče o seniory v České republice od roku 1948 vzhledem k genderovanosti politik péče. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 3-7. ISSN 1802-5854. info
 • PLASOVÁ, Blanka. The Czech Childcare Policy Model. The Principles, Goals and Functions of Early Childcare Services (0 to 6 years) in the Czech Republic within the Context of European Childcare Policy Goals. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2011, roč. 11, č. 5, s. 60 - 79, 19 s. ISSN 1213-6204. info
 • PLASOVÁ, Blanka a Jana VÁLKOVÁ. Principles, goals, functions and future prospects of the Czech childcare policy. 2010. info
 • PLASOVÁ, Blanka a Hana MAŘÍKOVÁ. The Czech pathway to home-based elder care model. Discussion of gender consequences. In 8th ESPAnet Conference 2010. Social Policy and the Global Crisis: Consequences and Responses. 2010. info
 • PLASOVÁ, Blanka. Zaměstnavatelé jako aktéři řešení rizika nerovnováhy mezi pracovním a rodinným životem. In Winkler, J.; Klimplová, L. (eds.): Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 29-51, 14 s. MOPO. ISBN 978-80-210-5352-6. info
 • PLASOVÁ, Blanka a Jana VÁLKOVÁ. Genderová diferenciace nejistot na trhu práce. In Nejistoty na trhu práce. Boskovice: ALBERT, 2009. s. 39-79, 40 s. První. ISBN 978-80-7326-172-6. info
 • PLASOVÁ, Blanka. Přístup zaměstnavatelů k opatřením harmonizace práce a rodiny. In Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a evaluace potřeb. III. Pracovní konference. 2009. URL info
 • PLASOVÁ, Blanka a Jana VÁLKOVÁ. What is the direction of Czech childcare policy? Principles, objectives and functions. 2009. info
 • PLASOVÁ, Blanka. Strategie zaměstnavatelů v oblasti harmonizace práce a rodiny v kontextu strategií pracujících rodičů s dětmi. In Rodiny, děti a zaměstnání v české společnosti. první. Boskovice/Brno: František Šalé - Albert, 2008. s. 207-244. jedna. ISBN 978-80-7326-140-5. info
 • PLASOVÁ, Blanka. Harmonizace práce a rodiny a role zaměstnavatelů? Teoretická východiska. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: AVSP, 2008, roč. 8, č. 3, s. 43-52. ISSN 1213-6204. info
 • PLASOVÁ, Blanka. Význam faktorů trhu práce pro návrat žen na trh práce po rodičovské dovolené. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2008, roč. 5, č. 2, s. 89-105, 16 s. ISSN 1214-813X. info
 • PLASOVÁ, Blanka a Helena TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ. Nerovnováha mezi prací a rodinou jako nové sociální riziko. In Winkler, Jiří et al. 2008. Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, 2008. s. 37-60, 23 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7. info
 • BARTÁKOVÁ, Helena a Blanka PLASOVÁ. Mechanizmy rozhodování žen s vysokoškolským vzděláním o přechodu z rodičovské dovolené na trh práce. In Mareš, P., Hofírek, O. (eds.) Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 131-150. ISBN 978-80-210-4439-5. info
 • BARTÁKOVÁ, Helena a Blanka PLASOVÁ. Nerovnováha mezi prací a rodinou jako nové sociální riziko v ČR. In Konference Monitoring trhu práce a politiky zaměstnanosti, Národní program výzkumu II. 14.11.2007, Brno Hotel Continental. 2007. info
 • GELNAROVÁ, Kateřina a Blanka PLASOVÁ. Podkladová studie pro strategický rozvoj služby jeslí v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2005. info
 • ACKER, J. Hierarchies, Jobs, Bodies: Theory of Gendered Organizations. Gender & Society. 1990, roč. 2, č. 139, s. 139-158. info

24. 6. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info