prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.

Vedoucí ústavu – Historický ústav


Kancelář: bud. A/A.409
Gorkého 63/14
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3615
E‑mail:
Školitel

Obor: Historie - české dějiny

školitel doktorských studentů
Robert Antonín absolvent 2008, téma: Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300
Stanislav Bárta absolvent 2015, téma: Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420-1437)
Petr Jokeš absolvent 2009, téma: Vznik a vývoj farní organizace na západní a jihozápadní Moravě v předhusitském období
Martin Juřička téma: Mocensko-politická proměna nižší šlechty na Moravě v pozdním středověku
Petra Lukešová absolvent 2016, téma: Strakonice ve struktuře johanitského řádu v 15. století
Ctibor Ostrý téma: Sociální struktura a topografie města Brna v rozmezí let 1343 - 1432
Jakub Palko téma: Uhorsko-české vzťahy v rokoch 1246-1278
Jan Škvrňák téma: Budování šlechtických dominií na Moravě v 13. a první polovině 14. století
Stanislav Vohryzek absolvent 2017, téma: Šlechta na jihozápadní Moravě do husitských válek
Libor Zajíc téma: Kult světců, relikvií a poutě ve středověkých Čechách a na Moravě
Miloš Žila absolvent 2011, téma: Společenské změny na Moravě v letech 1437-1453

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info