doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.

zástupce vedoucího ústavu – Ústav jazykovědy a baltistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J.120
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7122
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Obecná a diachronní lingvistika
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 8. 2016
Datum ukončení řízení 1. 2. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Koheze "Ročních dob" Kristijonase Donelaitise
Oponenti habilitační práce doc. dr. Sigitas Narbutas (Litevská akademie věd)
doc. dr. Dalia Emilija Staškevičiené (Ústav pro litevskou literaturu a folklor)
Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (Univerzita Karlova)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3 | Posudek 4
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 5. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (Masarykova univerzita)
doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D. (Univerzita Karlova)
doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (Univerzita Karlova)
doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D. (Akademie věd ČR)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 11. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info