doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.

zástupce vedoucího ústavu – Ústav jazykovědy a baltistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J124
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7122
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. 3. 2. 1974, Litva
Pracoviště
 • Ústav obecné jazykovědy a baltistiky FF MU
  Arna Nováka 1
  60200 Brno
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018: habilitační řízení v oboru Obecná jazykověda. Habilitační spis: monografie "Kristijono Donelaičio 'Metu' rišlumas".
 • 1999-2003: Doktorské studium v oboru polský jazyk a literatura. Doctor philosophiae. Téma práce: "Obraz střední a východní Evropy v polské poválečné esejistice: Stempowski-Vincenz". Institut slavistiky Filozofické fakulty Vídeňské univerzity.
 • 1996-1999: Magisterské studium v oboru litevská literatura. Magister artium. Téma práce: "Tvorba Algirdase Landsbergise v kontextu moderní literatury druhé poloviny 20. století." Ústav litevské literatury Filologické fakulty Vilniuské univerzity.
 • 1993-1996: Bakalářské studium v oboru litevská filologie. Bakalaureus. Téma práce: "Narativní schémata bulvární žurnalistiky". Ústav litevské literatury Filologické fakulty Vilniuské univerzity.
Přehled zaměstnání
 • 2018-doposud: docent, Ústav jazykovědy a baltistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
 • 2003-2018: odborný asistent, Ústav jazykovědy a baltistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
 • 2011 (podzimní semestr): externí lektor v Institutu Skandinavistiky na Vídeňské univerzitě.
 • 2007-2011: vědecký pracovník Střediska pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.
 • 2005-2006: externí lektor litevštiny Ustavu východoslovanských a baltistických studií FF UK v Praze
 • 2002-2003: externí lektor Ústavu jazykovědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Pedagogická činnost
 • Výuka litevštiny.
 • Výuka litevské, polské a lotyšské literatury.
 • Vedení bakalářských, magisterských a doktorských prací.
 • Litevština v prostředí e-learningu: interaktivní kurzy litevštiny BA103L, BA104L, BA203L, BA204L.

 • PŘEDNÁŠKY (plný seznam viz v is.muni.cz):
 • Literatura a kulturní dějiny Litvy a Polska
 • Litevská a lotyšská literatura
 • Výklad systému litevštiny

 • SEMINÁŘE (plný seznam viz v is.muni.cz):
 • Proseminář baltistický
 • Prakická výuka litevštiny (šest navazujících kurzů)
 • Intensivní cvičení litevštiny (šest navazujících kurzů)
 • Litevská četba (čtyři navazující kurzy)
 • Litevská konversace pro magistry
 • Seminář práce s litevským literárním textem
 • Seminář funkčně-strukturální jazykovědy pro doktorandy
Vědeckovýzkumná činnost
 • Hlavní oblasti výzkumu: Stará litevská literatura (Donelaitis, Basanavičius); Sémantika; Novodobá polská esejistika (zejména Stempowski, Vincenz, Milosz)
 • Účast na projektu "Kontrastivní studium věcných textů", projekt GAČR 405/02/0349 pro léta 2002 - 2004.
 • Účast na projektu "LITTERA: Lietuvių tapatybės paieškos kultūrų dialogo kontekstuose" (Hledání litevské identity v kontextu kulturního dialogu), projekt Státního fondu vědy a výzkumu Litevské republiky, 2005-2006.
 • Účast v grantu FF MU "Nástroje novodobé filologie" 2006-2008, GP405/06/P435
 • Účast ve výzkumném záměru MŠMT 0021622435 "Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních", 2007-2011
 • Účast na projektu "Donelaitis.300", projekt Státní vědecké rady Litevské republiky (Lietuvos mokslo taryba), 2013-2014.
Akademické stáže
 • 1998-1999: Herderovo stipendium, Universität Wien
 • Listopad 2006: Paříž, Sorbonne, studijní pobyt v rámci řešení grantu "Nástroje novodobé filologie"
 • 2008: Mellonovo stipendium - Maison des sciences de l'Homme, Paris
Univerzitní aktivity
 • Administrování studijního oboru Baltistika: příprava a aktualizace studijních programů, reakreditace oboru, sebeevaluace oboru atd.
 • Mezinárodní spolupráce s Litvou, Lotyšskem a Estonskem: administrování mezinárodních smluv, pobytů hostujících expertů, studijních pobytů studentů.
Mimouniverzitní aktivity
 • Překlady zahraniční beletrie do litevštiny: Jennifer Anselm, "Teilen wir uns einfach einen Mann" (litevské vydání Vilnius, Alma littera, 1999);Hans Ulrich Treichel, "Tristanakkord" (litevské vydání Vilnius, Alma littera, 2002);Jerzy Stempowski, překlady vybraných esejů v kulturním časopise "Šiaures Atenai" č. 691, 703.
Vybrané publikace
 • ŠEFERIS, Vaidas. The Borderland between Conflicting Canons : Kristijonas Donelaitis. In Kučinskiené, Aisté; Šeina, Viktorija; Speičyté, Brigita. Literary Canon Formation as Nation-Building in Central Europe and the Baltics : 19th to Early 20th Century. Leiden: Brill, 2021. s. 230-255. ISBN 978-90-04-39839-9. doi:10.1163/9789004457713_015. Conference Paper Abstracts info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Virtuali paroda: Nauji Kristijono Donelaičio rankraščiai. Lietuvos Kultūros ministerija, 2021. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Neregétas Donelaitis: nauji donelaitikos atradimai. In Vyžádaná přednáška v rámci edukačních aktivit Litevské národní knihovny. 2021. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijonas Donelaitis: aktuálnost kanonické postavy. In Vyžádaná přednáška v rámci aktivit Pražského lingvistického kroužku. 2021. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Donelaitis be Rézos ir Neselmano - autentika ar sintetika? In Online přednáška pro posluchače Vilniuské univerzity. 2021. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Nauji Donelaitikos atradimai. In Literatúros klasika mokykloje (Klasická literatura pro školy). 2021. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. One field, many plots of land. Colloquia. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, roč. 2020, č. 44, s. 215-226. ISSN 1822-3737. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Contemporary challenges of Czech baltistics. 2020. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Epistemic shifts and Baltic studies. In International workshop "Contemporary challenges of Czech baltistics", 23.-25. 11. 2020. 2020. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijonas Donelaitis a jeho "Metai" : hledání koheze. In Videopřednáška. 2020. Kompletní záznam videopřednášky info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Morfologie a morfosémantika litevských participií. In Série 4 videopřednášek pro studenty baltistiky. 2020. Gerundium minulé Participium minulé aktivní Přechodník Gerundium přítomné info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Šiuolaikinés čeku baltistikos raida. In Česká baltistika / baltistika Čekijoje 1918-2018, 29.4. 2019, Praha. 2019. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Filologiniu tyrimu metodika magistru diplominiuose darbuose : analizé, reikalavimai, vertinimas. In Paskaita Vilniaus universiteto studentams / Přednáška pro studenty Vilniuské univerzity, 22.5.2019, Vilnius. 2019. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Redakcinés kolegijos narys. Colloquia, 2019. ISSN 1822-3737. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Redakcinés kolegijos narys. Senoji Lietuvos literatura, 2019. ISSN 1822-3656. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. The Borderland between Conflicting Canons : Kristijonas Donelaitis. In International conference Literary Canon Formation as Nation-building in Central and Eastern Europe (19th to Early 20th Century), 3–4 May 2018, Vilnius. 2018. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Ka ka tu ten studijuoji? Lietuviu, latviu ir estu kalbu déstymas užsienyje. In Baltistu agoros ciklo mokslinis seminaras Baltijos regiono savimoné : kontaktai ir kontekstai, 18.-20.10.2018, Tartu. 2018. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Příběh Vilniuské univerzity. In Přednáškový cyklus Masarykovy univerzity "Univerzitní tradice a mýty", 2. – 9. března 2018, Brno. 2018. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Česko-litevské jazykové a kulturní vztahy. In Habilitační přednáška, 30. 11. 2017, Brno, Masarykova univerzita. 2017. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Jonas Basanavičius ir Praha. In Exkurze pro veřejnost - vyžádáno Velvyslanectvím Litevské republiky. 2016. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Latgale jako součást tajemného světa Baltů. In Veřejná přednáška v Moravském zemském muzeu, Brno. 2016. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas a Juris KALNINŠ. Riga no augšas. 2016. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Naujas požiúris i Krisijono Donelaičio "Metu" kompozicija. In Vaicekauskas, Mikas. Kristijono Donelaičio reikšmés. Vilnius: Lietuviu literatúros ir tautosakos institutas, 2016. s. 110-125. ISBN 978-609-425-176-4. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Atsiminimai apie Marceliju Martinaiti. In Marcelijus. Vilnius: Lietuviu literatúros ir tautosakos institutas, 2016. s. 369-372. ISBN 978-609-425-175-7. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos skiriama mokslo premija lietuviu kilmés užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybe turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje. Litevská republika, Ministerstvo osvěty a vědy, 2016. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijonas Donelaitis, Lietuva ir šiuolaikinis mokslas. In Veřejná přednáška u příležitosti udělení státní ceny Ministerstva osvěty a vědy Litevské republiky pro litevské vědce působící v zahraničí. 2016. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijonas Donelaitis a jeho Metai: hledání koheze. In Pražský lingvistický kroužek, FF UK, 23 03 2015. 2015. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. "Metai" von Kristijonas Donelaitis im Licht der Kompositionsanalyse. Annaberger Annalen. Kempten, 2015, roč. 2015, č. 23, s. 245-270. ISSN 1614-2608. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Paroda Brno apie Baltijos valstybes. Literatúra ir menas. 2014, Neuveden, 2 (3456), s. 23-24. ISSN 0233-3260. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Litva, Lotyšsko, Estonsko: tři různé země, tři literatury. In Moravské zemské muzeum: veřejné přednášky k výstavě Svět tajmených Baltů. The World of the Mysterious Balts. 2014. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. "Rudenio gérybiu" kontrapunktai. Naujasis židinys - Aidai. Vilnius, 2014, Neuveden, č. 5, s. 48-64. ISSN 1392-6845. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. The Cultural Environment from the 18th Century to the First Half of the 19th Century. In Bagdonavičius, Vaclovas. Concise Encyclopaedia of Lithuania Minor. Vilnius: Foundation of Lithuania Minor (USA, Canada), Science and Encyclopaedia Publishing Centre (Lithuania), 2014. s. 196-198. ISBN 978-5-420-01746-3. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijonas Donelaitis - artimas ir paslaptingas. In Edukační vysílání radija "Znad Wilii". 2014. Archiv rozhlasových přednášek radia "Znad Wilii" info
 • ŠEFERIS, Vaidas. „Žiemos rúpesčiu" pradžia kaip Metu struktúros kodas. Senoji Lietuvos literatura. Vilnius (Litva), 2014, Neuveden, č. 37, s. 192-233. ISSN 1822-3656. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijono Donelaičio "Metu" rišlumas. Vilnius: Lietuviu literatúros ir tautosakos institutas, 2014. 340 s. ISBN 978-609-425-134-4. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Naujas požiúris i Kristijono Donelaičio "Metu" kompozicija. 2014. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijonui Donelaičiui - 300. Metai : Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis. Vilnius: Metai, 2013, Neuveden, č. 1, s. 85-90. ISSN 0134-3211. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Baltistika "paklausos" ir "pasiúlos" kategoriju šviesoje: raidos tendencijos. In Mezinárodní konference "Baltistikos centrai ir Lietuva" (Baltistická centra a Litva). 2013. info
 • ŠEFERIS, Vaidas a Petra HEBEDOVÁ. Středověké písemnictví v Pobaltí. In Jan, Libor; Kostrhun Petr; Nerudová, Zdeňka. Svět tajemných Baltů. The World of the Mysterious Balts. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013. s. 201-213. ISBN 978-80-7028-414-8. info
 • ŠEFERIS, Vaidas, Libor JAN a Pavel BOČEK. Svět tajemných Baltů. 2013. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Jasukaitytéová. In Kolektiv pracovnikov Encyklopedického ústavu Slovenskej akadémie vied. Encyklopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch. 1. vyd. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, 2013. s. 425-425. sv. VII. ISBN 978-80-970350-1-3. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Jonynas. In Kolektiv pracovnikov Encyklopedického ústavu Slovenskej akadémie vied. Encyklopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch. 1. vyd. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, 2013. s. 544-544. sv. VII. ISBN 978-80-970350-1-3. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Juknaitéová. In Kolektiv pracovnikov Encyklopedického ústavu Slovenskej akadémie vied. Encyklopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch. 1. vyd. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, 2013. s. 583-583. sv. VII. ISBN 978-80-970350-1-3. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Jonas Basanavičius. In Literatúra 11 klasei. Chrestomatija. Romantizmas, realizmas, neoromantizmas. Vilnius: Lietuviu literatúros ir tautosakos institutas, 2012. s. 234-244. Literatúra 11 klasei. Chrestomatija, II dalis. ISBN 978-609-425-057-6. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Hledání koherence literárního textu: záhady Kristijonase Donelaitise. In Přednáška v Jazykovědném sdružení Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno. 2012. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Gimtinés ieškojimas Ulro žeméje. In Kvietkauskas Mindaugas. Czeslawo Miloszo kúryba : modernioji LDK tradiciju tasa. Vilnius: Lietuviu literatúros ir tautosakos institutas, 2012. s. 112-126. ISBN 978-609-425-073-6. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Jonas Basanavičius v Praze 1882-1884 - Jonas Basanavičius Prahoje 1882-1884. Studia territorialia. Praha: Karolinum, 2012, roč. II, č. 1, s. 43-64. ISSN 1804-4247. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas, Luboš ŠVEC a Geda MONTVILAITÉ-SABAITIENÉ. Češi, Litevci a středoevropský vektor jejich moderní historie. In Studia Territorialia : Supplementum II, 1/2011. Praha: Karolinum, 2012. s. 1-428. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Předseda expertní komise pro posouzení odbornosti překladatelů z/do litevštiny. Expertní komise pro posouzení odbornosti překladatelů z/do litevštiny - Univerzita Jana Šafařika v Košicích, Katedra tlumočnctví, 2012. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Pokalbis Lietuvos Radijo tiesioginiame eteryje apie baltistikos raida Cekijoje ir pasaulyje. Vilnius: Lietuvos Nacionalinis Radijas, 2012. Ryto allegro. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. BA103L: základní kurz litevštiny v e-learningovém prostředí FF MU. 2012. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Ocenění za rozvoj baltistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Sněmovna Lotyšské Republiky, 2012. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijono Donelaičio "Metu" kompozicijos problemos. Literatura. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, roč. 54, č. 1, s. 39-55. ISSN 0258-0802. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Paskutiniojo dešimtmečio baltistikos studiju raida Vidurio Europoje. Žmogus ir žodis. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2011, roč. 13/2011, I, s. 113-117. ISSN 1392-8600. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Baltistika Brno. Literatura. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011, roč. 53/2011, č. 1, s. 157-159, 2 s. ISSN 0258-0802. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Jonas Basanavičius: Life and Work in Prague 1882-1884. In Mezinárodní konference "Basanavičius - lékař, vědec, národní buditel", Varna, Bulharsko. 2011. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Literatur, Kultur und Geschichte im Südlichen Ostseeraum. In Cyklus vyžádaných přednášek na Ústavě Skandinavistiky Vídeňské univerzity. 2011. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Známá a neznámá česká lituanistika: od středověku po současnost. In Moderní teorie v klasické filologii a filologii starých jazyků. 2011. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Donelaičio "Metai" - epizodu virtiné ar vientisas tekstas? Pokalbiai apie Donelaičio kúrybos rišluma. In Cyklus vyžádaných přednášek na Lituanistické fakultě Litevské edukologické univerzity. 2011. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Vilniaus universiteto "Literatúros" žurnalo redaktoriu kolegijos narys. Redakční rada časopisu pro literární vědu "Literatúra" (Vilniuská univerzita), 2011. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Mano tévyné - prie jo širdies : Gabrielos Eleonoros Mol-Basanavičienés dienoraštis ir laiškai. Vilnius: Lietuviu literaturos ir tautosakos institutas, 2010. 327 s. ISBN 978-609-425-018-7. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Paskutiniojo dešimtmečio baltistikos studiju raida Vidurio Europoje. In Mazinárodní konference pořádaná Litevskou edukologickou univerzitou "Gimtosios kalbos ir literatūros didaktika". 2010. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Textová koheze tvorby Christiana Donalitia. In Cyklus přenášek na Vilniuské univerzitě. 2009. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Karel Janáček. Přízvukování u Donalitia : Donelaičio kirčiavimas. 1. vyd. Brno: Neuveden, 2009. 248 s. ISBN 978-80-7399-896-7. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Slovníček česko-litevský a litevsko český. Brno: Neuveden, 2009. 171 s. ISBN 978-80-7399-894-3. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijono Donelaičio kuryba čeku filologijos akiratyje. Senoji Lietuvos literatura. Vilnius (Litva), 2009, Neuveden, č. 28, s. 41-62. ISSN 1822-3656. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Karelo Janačeko disertacija apie Donelaičio kirčiavima. Gimtoji kalba. Vilnius: Mokslo ir enciklop. leidybos institutas, 2008, roč. 2008, 5 (491), s. 14-15. ISSN 0868-5134. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Baltské jazyky v proměnách metod. Sborník příspěvků z mezinárodní baltistické konference. In Baltské jazyky v proměnách metod. Sborník příspěvků z mezinárodní baltistické konference. 1. výd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 171 s. ISBN 978-80-210-4623-8. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Recepce díla Kristijonase Donelaitise v českých zemích. In Baltské jazyky v proměnách metod. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 63-77. ISBN 978-80-210-4623-8. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Novodobá litevská esejistika. Praha: Plav, 2008. 3 s. 9. ISSN 1802-4734. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Surasta Karelo Janáčeko disertacija apie Donelaičio kirčiavimą. Baltistica. Vilnius: Universiteto leidykla, 2008, XLIII, č. 2, s. 321-322. ISSN 0132-6503. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Strukturní sémantika VS interpretativní sémantika. In Přednáška v Jazykovědném sdružení České republiky (pobočka Brno). 2008. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Baltské jazyky v proměnách metod. 2007. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Iš naujo atrandamas Vilnius. Literatura. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, roč. 49, č. 1, s. 72-77. ISSN 0258-0802. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Baltistika Brno universitete. Literatūra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, roč. 49, č. 1, s. 83-84. ISSN 0258-0802. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Basanavičius Prahoje: meiles istorija. In Jiří (George) Marvan. Balto-Slavicum Pragense. Praha: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, 2007. s. 171-179. ISBN 978-80-7308-271-0. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Tautine tapatybe lietuviu biografijose (Jonas Basanavičius, Jonas Šliúpas, Vincas Kudirka). Literatura. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006, roč. 2006, 48(5), s. 45-76. ISSN 0258-0802. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Apie tapatybę. Literatūra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006, roč. 2006, 48(5), s. 9-12. ISSN 0258-0802. info
 • HOSKOVEC, Tomáš a Vaidas ŠEFERIS. Patronas, rasantis klientas ir jo publika: diskursyvios valdzios ir itakos konstrukcijos XVI-XVIII amziaus LDK rastijoje. 2005. info
 • ŠEFERIS, Vaidas a Vaida KNABIKAITE. Z dějin litevské stylistiky. Slovo a slovesnost. Praha: Akademie věd ČR, ÚJČ, 2004, roč. 2006, č. 67, s. 120-145, 25 s. ISSN 0037-7031. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kazimieras Klimavičius. In XVIII amžiaus antrosios puses - XIX amžiaus pradžios lietuviškoji religine proza, chrestomatija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2003. s. 49-65. ISBN 9986-19-587-X. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Tadas Juozapas Bukota. In XVIII amžiaus antrosios puses - XIX amžiaus pradžios lietuviškoji religine proza, chrestomatija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2003. s. 106-123. ISBN 9986-19-587-X. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Baltistika Brno universitete [Baltistika na Brněnské univerzitě]. Literatura. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2002, roč 2002, č. 44, 3 s. ISSN 0202-3296. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Lietuva.Lotyniškas raidynas [Litva. Latinská abeceda]. Editor: Paulius Subačius. In Šiek tiek iš šalies. Ese apie Lietuva ir Europa. Vilnius: Inter Nos, 2002. s. 169-178. ISBN 9955-9463-3-4. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Litauen. Das lateinische Alphabet. Editor: Paulius Subačius. In Fortsetzung folgt. Essays über Litauen und Europa. Vilnius: Inter Nos, 2002. s. 119-130. ISBN 9955-9463-4-2. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Tureti ir netureti. Metai. Vilnius: Lietuvos rašytoju sajunga, 2000, roč. 2000, č. 5, s. 122-127. ISSN 0134-3211. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Samones dirginimas pramogines spaudos mistiniuose tekstuose [Narativni strategie mistických textů bulvárních periodik]. In Šiuolaikinio socialinio diskurso analize. Vilnius: Baltos lankos, 1997. 10 s. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Lituanistika ir jos realios perspektyvos. Šiaurés Aténai. Vilnius: Šiaurés Aténu fondas, 1996, 43 (337), s. 11. ISSN 1392-7760. info

19. 8. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info