prof. Michal Košut, Ph.D.

profesor – Katedra hudební výchovy


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/4013
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5159
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Michal Košut, 7.6.1954, 2 dcery
Pracoviště
 • PedF MU, KHv
Funkce na pracovišti
 • profesor, garant oborů Hudební teorie a pedagogika, Hudební výchova, Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1999 - profesor, 1996 - Ph.D., 1994 - docent, 1973-1978 studia kompozice na JAMU v Brně u Ctirada Kohoutka
Přehled zaměstnání
 • 1978-1983 svobodné povolání, 1983-1991 Taneční konzervatoř, 1991- trvá KHv PedF MU. Bohatá kompoziční činnost. Autor více jak 70-ti kompozic z oblasti hudby komorní symfonické, hudebně-dramatické, elektroakustické a filmové, které byly mj. provedeny ve 12-ti státech Evropy, v USA, Japonsku, Singapuru. Ve spolupráci s ČT cyklus Svědkové času.
Pedagogická činnost
 • Nauka o hudebních formách, Nauka o hudebních nástrojích, Hudební analýza, Dějiny hudby /kalasicismus a 20. století/, vedení doktorandů.
Akademické stáže
 • 1990 - GMVL Lyon /Francie/, 1995 - Vysoká hudební škola ve Stuttgartu /Německo/
Universitní aktivity
 • Předseda oborové rady, člen VR PedF MU.
Vybrané publikace
 • KOŠUT, Michal. Ohlédnutí. In Vičar, Jan. Generace? 1. vyd. Praha: Nakladatelství AMU, 2017. s. 2019-221, 3 s. ISBN 978-80-7331-461-3. info
 • KOŠUT, Michal. Hudební forma jako princip myšlení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 79 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzita, svazek 170. ISBN 978-80-210-7566-5. info
 • KOŠUT, Michal. E-learning – dobrý sluha, špatný pán. Hudební výchova - časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. Praha: Univerzita Karlova, 2013, roč. 21., 2., s. 19-20. ISSN 1210-3683. info
 • KOŠUT, Michal. Pyramidy Staré říše - film. 2012. info
 • KOŠUT, Michal. Premiéra oratoria Nostradamus /sóla, sbor, orchestr/. Brno, 2011. info
 • KOŠUT, Michal. Society vs. Music Education. In The Multimedia Technologies Applications in Music Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 29-32. ISBN 978-80-210-5392-2. The Multimedia Technologies Applications in Music Education info

17. 7. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info