doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.


Kancelář: bud. B1/B1.207
Gorkého 63/14
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4098
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Pedagogická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor habilitace Pedagogika
Habilitační práce (veřejná část) Pedagogické dimenze volného času
Datum zahájení 11.12.2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (ČVUT v Praze - Masarykův ústav vyšších studií)
doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc. (UK Bratislava (Slovensko) - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jolana Hroncová, CSc. (UMB v Banské Bystrici (Slovensko) - Pedagogická fakulta)
Oponenti doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. (UHK - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Petr Sak, CSc. (Středočeský vysokoškolský institut, Kladno)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 12.11.2009 14:00
Datum zasedání VR fakulty 1.12.2009
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1.2.2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info