doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.


Kancelář: bud. B1/B1.207
Gorkého 63/14
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4098
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Pedagogická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor habilitace Pedagogika
Habilitační práce (veřejná část) Pedagogické dimenze volného času
Datum zahájení 11. 12. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (ČVUT v Praze - Masarykův ústav vyšších studií)
doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc. (UK Bratislava (Slovensko) - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jolana Hroncová, CSc. (UMB v Banské Bystrici (Slovensko) - Pedagogická fakulta)
Oponenti doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. (UHK - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Petr Sak, CSc. (Středočeský vysokoškolský institut, Kladno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 11. 2009
Datum zasedání VR fakulty 1. 12. 2009
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 2. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info