doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

docentka – Ústav pedagogických věd


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.426
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4098
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 12. 2008
Datum ukončení řízení 1. 2. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Pedagogické dimenze volného času
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. (UHK - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Petr Sak, CSc. (Středočeský vysokoškolský institut, Kladno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 11. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (ČVUT v Praze - Masarykův ústav vyšších studií)
doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc. (UK Bratislava (Slovensko) - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jolana Hroncová, CSc. (UMB v Banské Bystrici (Slovensko) - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 12. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info