doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Právnická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Obor habilitace Obchodní právo
Habilitační práce (veřejná část) Bytové družstvo
Datum zahájení 7. 5. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. (ZČU Plzeň - Právnická fakulta)
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. (UK v Praze - Právnická fakulta)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (MU - Právnická fakulta)
JUDr. Jiří Spáčil, CSc. (Nejvyšší soud)
Oponenti prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (MU - Právnická fakulta)
JUDr. Jiří Spáčil, CSc. (Nejvyšší soud)
JUDr. František Helešic, DSc., MBA (AVM CORP., a.s., Ústí nad Labem)
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty
Datum zasedání VR MU
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum ukončení 31. 3. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info