doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Obor řízení Obchodní právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 7. 5. 2009
Datum ukončení řízení 31. 3. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Bytové družstvo
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (MU - Právnická fakulta)
JUDr. Jiří Spáčil, CSc. (Nejvyšší soud)
JUDr. František Helešic, DSc., MBA (AVM CORP., a.s., Ústí nad Labem)
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. (ZČU Plzeň - Právnická fakulta)
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. (UK v Praze - Právnická fakulta)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (MU - Právnická fakulta)
JUDr. Jiří Spáčil, CSc. (Nejvyšší soud)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info