doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry – Katedra environmentálních studií


korespondenční adresa:
Joštova 218/10, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 2. 6. 2009
Datum ukončení řízení 3. 3. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Evaluace programů environmentální výchovy
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (ČVUT - Masarykův ústav vyšších studií)
doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc. (UK - Přírodovědecká fakulta)
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (UHK - Pedagogická fakulta)
doc. RNDr. Jitka Málková, CSc. (UHK - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. (UP - Pedagogická fakulta)
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 27. 4. 2018
Datum ukončení řízení 1. 8. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Střediska ekologické výchovy mezi teorií a praxí
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD. (Trnavská univerzita v Trnavě)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 2. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (Univerzita Karlova)
Dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz (Jagellonská univerzita v Krakově)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. (Univerzita Karlova)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 6. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info