doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (1973), ženatý, 3 děti (Honzík, Josífek, Pavlínka)
Pracoviště
 • Fakulta sociálních studií
  Masarykova univerzita Brno
  Joštova 10
  Brno
  602 00
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Univerzita Karlova v Praze (1992-1996), Mgr., Informační věda
 • Univerzita Karlova v Praze (1994), Pedagogická kvalifikace
 • Univerzita Karlova v Praze (1997-2001), Ph.D., Informační věda
 • Trnavská univerzita v Trnavě (2015), Doc., Pedagogika
Přehled zaměstnání
 • 2015- Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií, docent
 • 2013-2014 Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií, post-doc
 • 2002-2016 Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra pedagogiky a psychologie, odborný asistent s vědeckou hodností (založení a vedení Bc. oboru Pedagogika volného času)
 • 1996-2010 Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze, učitel
 • 1996-1998 Střední odborná škola informačních služeb v Praze, učitel
 • 1993-2000 Brontosaurus Praha 7, koordinátor environmentální výchovy
Pedagogická činnost
 • Environmentální výchova
 • Zpracování a evaluace environmentálních programů
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2016 Environmentální kompetence dětí, TACR
 • 2012-2013 Hodnocení efektivity environmentální výchovy, TACR
 • 2015-WISE: Widening Interdisciplinary Sustainability Education, Erasmus+
 • 2015-CASE: Competencies for a Sustainable Socio Economic Development, Erasmus+
 • 2008-2009 Development of cooperation and trust between regional administrators and non profit organisations in Kazakhstan, Tacis Institution Building Partnership Programme, European Commission
Akademické stáže
 • Delší pobyty:
  University of Wageningen (2013), Edinburgh University (2011)
  Kratší pobyty:
  Technická univerzita vo Zvolene (2017), University of Arizona (2017), University of Porto (2016), University of Vechta (2015, 2016, 2017), Swedish University of Agricultural Science of Uppsala (2016), Wirtschaftuniversität Wien (2015), Eskişehir Osmanagazi University (2014), Leuphana University in Lüneburg (2013), University of Helsinki (2012), College of Nyiregyháza (2011, 2008), Technische Universität Chemnitz (2005), Univerzita Mateja Béla v Bánské Bystrici (2005)
Univerzitní aktivity
 • 2017 - member of Vice-Dean research advisory board (Masaryk University)
 • 2007-2010 manager of BSc. programme Leisure Education (Technical University of Liberec)
 • 2003-2006 Deputy head of department of Education and Psychology (Technical University of Liberec)
Mimouniverzitní aktivity
 • The Institute for Earth Education, Associate, 2015-
 • European Association for Heritage Interpretation, 2015-
 • Regionální pracoviště AOPK Liberecký kraj, pracovní skupina pro přípravu komunikační strategie, 2015-
 • Česká evaluační společnost 2014-
 • Národní ústav pro vzdělávání, pracovní skupina pro průřezová témata, 2012
 • Ministerstvo životního prostředí, pracovní skupiny pro vymezení cílů EVVO (2011), pro přípravu akčního plánu Strategie pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj (2009-2011), pro přípravu zákona o informacích o životním prostředí (1997-1998)
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, poradní sbor pro environmentální výchovu a vzdělávání pro udržitelný rozvoj (2008-2010)
 • Baltic & Black Sea Circle Consortium. Institute of Sustainable Education, 2007
 • Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času, (2006-2014)
 • Envigogika - Charles University E-journal for Environmental Education, člen redakční rady, 2006-
 • SSEV Pavučina, pracovní skupina pro efektivitu EVVO (2006-2010)
 • Liberecký kraj, poradní sbor pro environmentální výchovu, (2006-2007, 2011)
Vybrané publikace
 • ČINČERA, Jan, Roman KROUFEK, Jan SKALÍK, Petra ŠIMONOVÁ, Lenka BROUKALOVÁ a Václav BROUKAL. Eco-School in kindergartens : the effects, interpretation, and implementation of a pilot program. Environmental Education Research, Routledge, 2017, roč. 23, č. 7, s. 919-936. ISSN 1350-4622. doi:10.1080/13504622.2015.1076768. URL info
 • ČINČERA, Jan, Michal MEDEK, Pavel ČINČERA, Miroslav LUPAČ a Irena TICHÁ. What science is about – development of the scientific understanding of secondary school students. Research in Science and Technological Education, Oxford: Routledge, 2017, roč. 35, č. 2, s. 183-194. ISSN 0263-5143. doi:10.1080/02635143.2017.1285760. info
 • SMOĽÁKOVÁ, Nikoleta, Juraj ŠVAJDA, Samuel KORÓNY a Jan ČINČERA. The Benefit of the GLOBE program for the Development of Inquiry Competence in the Czech and Slovak Contexts. International Journal of Environmental & Science Education, Haag: LOOK Academic Publishers, 2016, roč. 11, č. 16, s. 9507-9519. ISSN 1306-3065. URL info
 • ČINČERA, Jan, Bruce JOHNSON a Silvia KOVAČIKOVÁ. Evaluation of a Place-Based Environmental Education Program: From There to Here. Applied Environmental Education & Communication, 2015, roč. 14, č. 3, s. 178-186. ISSN 1533-015X. doi:10.1080/1533015X.2015.1067580. info
 • ČINČERA, Jan a Bruce JOHNSON. Examining the Relationship between Environmental Attitudes and Behaviour in Education Programmes. Sociální studia, Masarykova univerzita, 2015, roč. 12, č. 3, s. 97-111. ISSN 1214-813X. info
 • ČINČERA, Jan a Jan KRAJHANZL. Eco-Schools: What factors influence pupils’ action competence for pro-environmental behavior? Journal of Cleaner Production, Butterworth-Heinemann, 2013, roč. 61, č. 25, s. 117-121. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2013.06.030. URL info

26. 5. 2017