doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry – Katedra environmentálních studií


korespondenční adresa:
Joštova 218/10, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (1973), ženatý, 3 děti (Honzík, Josífek, Pavlínka)
Pracoviště
 • Fakulta sociálních studií
  Masarykova univerzita Brno
  Joštova 10
  Brno
  602 00
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Univerzita Karlova v Praze (1992-1996), Mgr., Informační věda
 • Univerzita Karlova v Praze (1994), Pedagogická kvalifikace
 • Univerzita Karlova v Praze (1997-2001), Ph.D., Informační věda
 • Trnavská univerzita v Trnavě (2015), Doc., Pedagogika
 • Masarykova univerzita (2019), Doc., Pedagogika
Přehled zaměstnání
 • 2015- Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií, docent
 • 2013-2014 Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií, post-doc
 • 2002-2016 Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra pedagogiky a psychologie, odborný asistent s vědeckou hodností (založení a vedení Bc. oboru Pedagogika volného času)
 • 1996-2010 Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze, učitel
 • 1996-1998 Střední odborná škola informačních služeb v Praze, učitel
 • 1993-2000 Brontosaurus Praha 7, koordinátor environmentální výchovy
Pedagogická činnost
 • Environmentální výchova
 • Zpracování a evaluace environmentálních programů
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2019-2020 Methodical Framework for Environmental Literacy at Schools (TACR)
 • 2018-2020 Promoting Behavioral and Value Change through Outdoor Environmental Education (GACR – Czech Science Foundation)
 • 2016 Environmentální kompetence dětí, TACR
 • 2012-2013 Hodnocení efektivity environmentální výchovy, TACR
 • 2015-WISE: Widening Interdisciplinary Sustainability Education, Erasmus+
 • 2015-CASE: Competencies for a Sustainable Socio Economic Development, Erasmus+
 • 2008-2009 Development of cooperation and trust between regional administrators and non profit organisations in Kazakhstan, Tacis Institution Building Partnership Programme, European Commission
Akademické stáže
 • Delší pobyty:
  University of Wageningen (2013), Edinburgh University (2011)
  Kratší pobyty:
  Technická univerzita vo Zvolene (2017), University of Arizona (2017), University of Porto (2016), University of Vechta (2015, 2016, 2017), Swedish University of Agricultural Science of Uppsala (2016), Wirtschaftuniversität Wien (2015), Eskişehir Osmanagazi University (2014), Leuphana University in Lüneburg (2013), University of Helsinki (2012), College of Nyiregyháza (2011, 2008), Technische Universität Chemnitz (2005), Univerzita Mateja Béla v Bánské Bystrici (2005)
Univerzitní aktivity
 • 2017 - member of Vice-Dean research advisory board (Masaryk University)
 • 2007-2010 manager of BSc. programme Leisure Education (Technical University of Liberec)
 • 2003-2006 Deputy head of department of Education and Psychology (Technical University of Liberec)
Mimouniverzitní aktivity
 • The Institute for Earth Education, Associate, 2015-
 • European Association for Heritage Interpretation, 2015-2020
 • Regionální pracoviště AOPK Liberecký kraj, pracovní skupina pro přípravu komunikační strategie, 2015-
 • Česká evaluační společnost 2014-2020
 • Národní ústav pro vzdělávání, pracovní skupina pro průřezová témata, 2012
 • Ministerstvo životního prostředí, pracovní skupiny pro vymezení cílů EVVO (2011), pro přípravu akčního plánu Strategie pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj (2009-2011), pro přípravu zákona o informacích o životním prostředí (1997-1998)
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, poradní sbor pro environmentální výchovu a vzdělávání pro udržitelný rozvoj (2008-2010)
 • Baltic & Black Sea Circle Consortium. Institute of Sustainable Education, 2007
 • Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času, (2006-2014)
 • Envigogika - Charles University E-journal for Environmental Education, člen redakční rady, 2006-
 • SSEV Pavučina, pracovní skupina pro efektivitu EVVO (2006-2010)
 • Liberecký kraj, poradní sbor pro environmentální výchovu, (2006-2007, 2011)
Vybrané publikace
 • ČINČERA, Jan, Roman KROUFEK, Kateřina MARKOVÁ, Šárka KŘEPELKOVÁ a Petra ŠIMONOVÁ. The GLOBE program : what factors influence students’ and teachers’ satisfaction with science education. Research in Science & Technological Education. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2021, roč. 39, č. 2, s. 245-261. ISSN 0263-5143. doi:10.1080/02635143.2019.1687441. URL URL info
 • HADJICHAMBIS, Andreas Ch., Pedro REIS, Demetra PARASKEVA-HADJICHAMBI, Jan ČINČERA, Jelle BOEVE-DE PAUW, Niklas GERICKE a Marie Christine KNIPPELS. Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education. 1st ed. Cham: Springer Open, 2020. 261 s. Environmental Discourses in Science Education, vol. 4. ISBN 978-3-030-20249-1. doi:10.1007/978-3-030-20249-1. kniha - open access info
 • ČINČERA, Jan, Marta ROMERO-ARIZA, Mirjana ZABIC, Marianna KALAITZIDAKI a María DEL CONSUELO DÍEZ BEDMAR. Environmental Citizenship in Primary Formal Education. In Andreas Ch. Hadjichambis, Pedro Reis, Demetra Paraskeva-Hadjichambi, Jan Činčera, Jelle Boeve-de Pauw, Niklas Gericke, Marie-Christine Knippels. Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education. 1st ed. Cham: Springer Open, 2020. s. 163-177. Environmental Discourses in Science Education, vol. 4. ISBN 978-3-030-20248-4. doi:10.1007/978-3-030-20249-1_11. kapitola - open access kniha - open access info
 • ČINČERA, Jan, Bruce JOHNSON, Roman KROUFEK, Miloslav KOLENATÝ a Petra ŠIMONOVÁ. Frames in Outdoor Environmental Education Programs : What We Communicate and Why We Think It Matters. Sustainability. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 11, s. 1-14. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12114451. článek - open access info
 • GRÚŇOVÁ, Markéta, Martha SANÉ, Jan ČINČERA, Roman KROUFEK a Pavla HEJCMANOVÁ. Reliability of the new environmental paradigm for analysing the environmental attitudes of Senegalese pupils in the context of conservation education projects. Environmental Education Research. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis, 2019, roč. 25, č. 2, s. 211-221. ISSN 1350-4622. doi:10.1080/13504622.2018.1428942. URL info
 • ČINČERA, Jan, Jelle BOEVE-DE PAUW, Daphne GOLDMAN a Petra ŠIMONOVÁ. Emancipatory or instrumental? Students' and teachers' perceptions of the implementation of the EcoSchool program. Environmental Education Research. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019, roč. 25, č. 7, s. 1083-1104. ISSN 1350-4622. doi:10.1080/13504622.2018.1506911. článek info
 • ŠIMONOVÁ, Petra, Jan ČINČERA, Roman KROUFEK, Šárka KŘEPELKOVÁ a Andreas HADJICHAMBIS. Active Citizens : Evaluation of a Community-Based Education Program. Sustainability. Basel: MDPI, 2019, roč. 11, č. 3, s. 1-10. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su11030663. článek - open access info
 • KŘEPELKOVÁ, Šárka, Jan ČINČERA a Roman KROUFEK. Becoming a Global Citizen through Participation in the Global Storylines Program. Sustainability. Basel: MDPI, 2019, roč. 11, č. 15, s. 1-13. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su11154162. článek - open access info
 • ČINČERA, Jan, Barbora VALEŠOVÁ, Šárka KŘEPELKOVÁ, Petra ŠIMONOVÁ a Roman KROUFEK. Place-based education from three perspectives. Environmental Education Research. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis, 2019, roč. 25, č. 10, s. 1510-1523. ISSN 1350-4622. doi:10.1080/13504622.2019.1651826. URL info
 • JOHNSON, Bruce a Jan ČINČERA. Development of the ecological concepts of energy flow and materials cycling in middle school students participating in earth education programs. Studies in Educational Evaluation. Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 63, December, s. 94-101. ISSN 0191-491X. doi:10.1016/j.stueduc.2019.08.003. URL info
 • ČINČERA, Jan, Grzegorz MIKUSINSKI, Bohuslav BINKA, Luis CALAFATE, Cristina CALHEIROS, Alexandra CARDOSO, Marcus HEDBLOM, Michael JONES, Alex KOUTSOURIS, Clara VASCONCELOS a Katarzyna IWINSKA. Managing Diversity : The Challenges of Inter-University Cooperation in Sustainability Education. Sustainability. Basel: MDPI, 2019, roč. 11, č. 20, s. 1-16. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su11205610. článek - open access info
 • ČINČERA, Jan, Petra BIBERHOFER, Bohuslav BINKA, Johan BOMAN, Lisa MINDT a Marco RIECKMANN. Designing a Sustainability-Driven Entrepreneurship Curriculum as a Social Learning Process : A Case Study from an International Knowledge Alliance Project. Journal of Cleaner Production. Oxford: Elsevier, 2018, roč. 172, January, s. 4357-4366. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2017.05.051. URL info
 • ČINČERA, Jan, Jan SKALÍK a Bohuslav BINKA. One world in schools : an evaluation of the human rights education programme in the Republic of Georgia. Cambridge Journal of Education. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018, roč. 48, č. 6, s. 769-786. ISSN 0305-764X. doi:10.1080/0305764X.2018.1427216. URL info
 • WINKLEROVÁ, Karolína, Jan ČINČERA, Šárka KŘEPELKOVÁ a Roman KROUFEK. The GLOBE Program : Long-term memories of program-relevant experience. Journal of environmental education. Abingdon: Taylor & Francis, 2018, roč. 49, č. 5, s. 400-410. ISSN 0095-8964. doi:10.1080/00958964.2018.1466772. info
 • ČINČERA, Jan, Roman KROUFEK, Jan SKALÍK, Petra ŠIMONOVÁ, Lenka BROUKALOVÁ a Václav BROUKAL. Eco-School in kindergartens : the effects, interpretation, and implementation of a pilot program. Environmental Education Research. Routledge, 2017, roč. 23, č. 7, s. 919-936. ISSN 1350-4622. doi:10.1080/13504622.2015.1076768. URL info
 • ČINČERA, Jan, Michal MEDEK, Pavel ČINČERA, Miroslav LUPAČ a Irena TICHÁ. What science is about – development of the scientific understanding of secondary school students. Research in Science and Technological Education. Oxford: Routledge, 2017, roč. 35, č. 2, s. 183-194. ISSN 0263-5143. doi:10.1080/02635143.2017.1285760. info
 • ČINČERA, Jan a Petra ŠIMONOVÁ. „I am not a big man“ : Evaluation of the issue investigation program. Applied Environmental Education & Communication. Taylor & Francis, 2017, roč. 16, č. 2, s. 84-92. ISSN 1533-015X. doi:10.1080/1533015X.2017.1304297. URL info
 • ŠIMONOVÁ, Petra a Jan ČINČERA. Do Environmental Education School Coordinators Have a Mission? Discourse and Communication for Sustainable Education. 2016, roč. 7/2016, č. 1, s. 23-36. ISSN 2255-7547. doi:10.1515/dcse-2016-0002. URL info
 • SMOĽÁKOVÁ, Nikoleta, Juraj ŠVAJDA, Samuel KORÓNY a Jan ČINČERA. The Benefit of the GLOBE program for the Development of Inquiry Competence in the Czech and Slovak Contexts. International Journal of Environmental & Science Education. Haag: LOOK Academic Publishers, 2016, roč. 11, č. 16, s. 9507-9519. ISSN 1306-3065. URL info
 • ČINČERA, Jan, Bruce JOHNSON a Silvia KOVAČIKOVÁ. Evaluation of a Place-Based Environmental Education Program: From There to Here. Applied Environmental Education & Communication. 2015, roč. 14, č. 3, s. 178-186. ISSN 1533-015X. doi:10.1080/1533015X.2015.1067580. info
 • ČINČERA, Jan a Bruce JOHNSON. Examining the Relationship between Environmental Attitudes and Behaviour in Education Programmes. Sociální studia. Masarykova univerzita, 2015, roč. 12, č. 3, s. 97-111. ISSN 1214-813X. info
 • ČINČERA, Jan. To think like a scientist: an experience from the Czech primary school inquiry-based learning programme. The New Educational Review. Toruň, 2014, roč. 35, č. 2, s. 118-130. ISSN 1732-6729. URL info
 • ČINČERA, Jan a Jan KRAJHANZL. Eco-Schools: What factors influence pupils’ action competence for pro-environmental behavior? Journal of Cleaner Production. Butterworth-Heinemann, 2013, roč. 61, č. 25, s. 117-121. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2013.06.030. URL info

25. 6. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info