prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno
Obor řízení Sociologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 7. 4. 1998
Datum ukončení řízení 15. 10. 1999
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 11. 1998
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. RNDr. Hana Librová, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. (UK Praha - Fakulta sociálních věd)
prof. PhDr. Jiří Musil, CSc. (Středoevropská univerzita Budapešť)
prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. (UK Praha - Fakulta sociálních věd)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 11. 1998
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 13. 4. 1999

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info