JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Správní právo a právo životního prostředí
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 6. 3. 2017
Datum ukončení řízení 2. 7. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Dokument 1
Dokument 2
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Omezení licence
Oponenti habilitační práce doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě)
prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Západočeská univerzita v Plzni)
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (Právnická fakulta)
doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.Labem, Vysoká škola finannční a správní v Praze)
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info