doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci Fakulty sportovních studií


kancelář: bud. E34/308
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6217
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Fakulta sportovních studií
  Katedra podpory zdraví
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013: Ph.D. z Kinantropolgie, "Postprandiální termogeneze u trénované a netrénované populace", FSpS MU Brno
 • 2009: Mgr. v oboru Učitelství TV a sportu, "Metabolický sydnrom a fyzická aktivita", FSpS MU Brno
 • 2006: Bc. v oboru Regenerace a výživa ve sportu, "Prevence metabolického syndromu výživou a pohybem" FSpS, MU Brno
Přehled zaměstnání
 • 2013 - současnost: Odborný asistent, Katedra podpory zdraví, FSpS MU Brno
 • 2011 - 2014: Administrativní asistent a odborný pracovník projektu OPvK na FSpS MU (Vytvoření sítě odborných institucí participujících na boji proti výskytu metabolického syndromu)
 • 2010 – 2013: Administrátor a odborný pracovník projektu OPvK na FSpS MU (Inovace oboru Regenerace a výživa ve sportu)
 • 2009 – 2011: Učitelství anglického jazyka, MŠ a ZŠ Logopedická Brno
Pedagogická činnost
 • Základy výživy ve sportu, Výživa ve sportu, Doplňky stravy, Doplňky stravy ve sportu, Fyziologie výživy, Výchova ke zdraví, Fyziologie tělesné zátěže
 • Applied sports nutrition (výuka v AJ)
 • Lektorství seminářů celoživotního vzdělávání (Sportovní výživa v tréninkové praxi, Vědecký základ sportovního tréninku a další)
 • Fond rozvoje MU (FRMU) - hlavní řešitel 2019, Inovace předmětu Výživové programování ve sportu
 • 2014, Inovace předmětu Aplikovaná sportovní výživa - výuka předmětu v anglickém jazyce
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2019, Periodizace sportovní výživy v průběhu tréninkového soustředění
 • 2018, Využitelnost kompresních návleků horních končetin ve sportu
 • 2017, Dynamika změn krevních nitrátů a nitritů po požití šťávy z červené řepy
 • 2017, Vliv dlouhodobého používání beta-alaninu na výkon v crossfitu
 • 2017, Efekt vybraných regeneračních postupů aplikovaných v časné fázi regenerace na výkonové a biochemické ukazatele zotavení
 • 2017, Spolupráce na vývoji energetického nápoje
 • 2016, Účinek ergogenních nutričních prostředků na vrcholovou výkonnost v plavání
 • 2016, Efekt vybraných regeneračních postupů aplikovaných v časné fázi regenerace na výkonové a biochemické ukazatele zotavení
 • 2015, Vliv kompresních návleků na sportovní výkon a regeneraci
 • 2012-2014, Podávání kofeinu a jeho účinky na vytrvalostní výkon I-III
 • 2009-2013, Postprandiální termogeneze u trénované a netrénované populace (projekt disertační práce)
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 28. 3. 2022 – 1. 4. 2022: Inholland University of Applied Sciences, Haarlem, NLD
  • Výuková mobilita se uskutečnila v rámci participace FSpS MU na blended intesive programme kursu (BIP) ei004 Challenges of Behavior Change. Kursu se účastnilo 40 studentů z 5 zahraničních univerzit.
 • 18. 2. 2020 – 20. 2. 2020: University of Porto, Porto, PRT
 • 10. 2. 2019 – 14. 2. 2019: University of South Wales, Cardiff, GBR
  • Výuková mobilita na zahraniční univerzitě. Kromě výuky je mobilita zaměřená na rozšíření odborných kompetencí v oblasti sportovní výživy
 • 8. 11. 2016 – 10. 11. 2016: University of Prešov, Prešov, SVK
  • The aim of the course is to explain the basic concepts related to sports nutrition; students obtain information about the current knowledge in sports nutrition and will be able to apply and integrate the information into the sports training and competition. This course provides and highlights key areas of sports nutrition. It deals primarily with general nutritional principles. Specifically it draws on examples from various sports to illustrate the nutritional goals of athletes in training and competition. Lectures – general content: Overview of sports nutrition (basics, terminology); Nutrition issues in preparation for competition and training, during exercise and for recovery after training and competition; Hydration strategies pre, during and post competition and training; dehydration in sport; Nutrition issues in an endurance athlete - the role of carbohydrates; Nutrition in a strength athlete - the role of protein; Application of nutritional supplements in sports environment; the role of ergogenic aids.
 • 15. 10. 2014 – 19. 10. 2014: University of Primorska, Koper, SVN
  • Krátkodobá zahraniční stáž zaměřená na navázání kontaktů s partnerskou institucí. Společně s kolegy z Univerzity Primorksa byly komunikovány společné projekty, zejména projekt Metabolického syndromu.
 • 16. 4. 2011 – 23. 4. 2011: Lithuanian Academy of Physical Education, Kaunas, LTU
  • V období 16.4.-23.4. vedení přednášek na Litevské sportovní akademii pro bakalářské a magisterské studenty na téma „Sports nutrition - questions and answers“ a „Resting metabolic rate - thermic effect of food“ pro doktorandy a akademiky.
Univerzitní aktivity
 • 2018 - Člen etické komise FSpS pro výzkum
 • 2018 - Člen akademického senátu Masarykovy univerzity
 • 2013-2017, 2019 Člen akademického senátu FSpS
Mimouniverzitní aktivity
 • Konzultant sportovní výživy vrcholového plavání (Olymp Centrum sportu MV, Brno)
Organizace odborných akcí
 • 2014 - Organizace odborné konference Metabolický syndrom-mezioborový problém
Vybrané publikace
 • KUMSTÁT, Michal, Ivan STRUHÁR, Tomáš HLINSKÝ a Andy THOMAS. Effects of immediate post-exercise recovery after a high intensity exercise on subsequent cycling performance. Journal of Human Sport and Exercise. Universidad de Alicante, 2019, roč. 14, č. 2, s. 399-410. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2019.142.12. URL info
 • STRUHÁR, Ivan, Michal KUMSTÁT a Dagmar MOC KRÁLOVÁ. Effect of Compression Garments on Physiological Responses After Uphill Running. Journal of Human Kinetics. 2018, roč. 61, č. 1, s. 119-129. ISSN 1640-5544. doi:10.1515/hukin-2017-0136. URL info
 • KUMSTÁT, Michal. Ketogenní dieta ve sportu. In "III. Hanácké dny laboratorní medicíny - Sport a medicína, nejen laboratorní". 2018. info
 • KUMSTÁT, Michal, Tomáš HLINSKÝ, Ivan STRUHÁR a Andy THOMAS. Does sodium citrate cause the same ergogenic effect as sodium bicarbonate on swimming performance? Journal of Human Kinetics. 2018, roč. 65, č. 1, s. 89-98. ISSN 1640-5544. doi:10.2478/hukin-2018-0022. URL info
 • KUMSTÁT, Michal. Periodizovaná výživa ve vytrvalostním sportu. In Martin Pupiš, Zuzana Pupišová. Kondičný tréning v roku 2018. prvé. Banská Bystrica: Slovenská asociácia kondičných trenérov, 2018. s. 291-300. ISBN 978-80-8141-196-0. info
 • KUMSTÁT, Michal. Sportovní výživa jako vědecká disciplína. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 154 s. ISBN 978-80-210-9162-7. info
 • KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Tamara BÍLKOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Pavlína HONKOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Michal KUMSTÁT, Hanne LANGOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Ivan STRUHÁR a Iveta HOLÁ. Moderní gymnastika Učební text pro trenéry III.třídy. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 292 s. Učebnice. ISBN 978-80-210-8513-8. info
 • KUMSTÁT, Michal. Dostupnost sacharidů ve sportu, nové paradigma? Med.Sport.Boh.Slov. Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2017, roč. 26, č. 1, s. 11-21. ISSN 1210-5481. info
 • KUMSTÁT, Michal, Tomáš HLINSKÝ a Ivan STRUHÁR. Effect of Sodium Bicarbonate and Sodium Citrate Supplementation on Swimming Performance. In Dragan Milanović, Goran Sporiš, Sanja Šalaj and Dario Škegro. 8th International Scientific Conference on Kinesiology. 1st ed. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, 2017. s. 104-107. ISBN 978-953-317-049-7. info
 • KUMSTÁT, Michal. Nízko-sacharidová vysokotuková výživa (nejen) ve sportu. In Marie Blahutková. Pohybový aparát a zdraví. Brno: Paido, 2017. s. 67-74. ISBN 978-80-7315-265-9. info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 250 s. ISBN 978-80-210-8810-8. info
 • STRUHÁR, Ivan, Michal KUMSTÁT a Kateřina KAPOUNKOVÁ. Effects of compression calf sleeves on force production during concentric and eccentric muscle testing. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 249-257. ISBN 978-80-210-8917-4. info
 • KUMSTÁT, Michal, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Lenka DOVRTĚLOVÁ. Hydration for Better Performance – Autonomous or Prescribed Drinking Regime? In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 674-684. ISBN 978-80-210-8917-4. info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 250 s. ISBN 978-80-210-8810-8. info
 • KUMSTÁT, Michal, Silvie RYBÁŘOVÁ, Andy THOMAS a Jan NOVOTNÝ. Case Study: Competition Nutrition Intakes during the Open Water Swimming Grand Prix Races in Elite Female Swimmer. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism. 2016, roč. 26, č. 4, s. 370-376. ISSN 1526-484X. doi:10.1123/ijsnem.2015-0168. URL info
 • KUMSTÁT, Michal. Co je nového ve světě sportovní výživy. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2016, roč. 10, č. 2, s. 67-75. ISSN 1802-7679. info
 • KUMSTÁT, Michal, Ondřej ŠIMKO a Tomáš HLINSKÝ. Sodium Bicarbonate, Caffeine, and Their Combination Does Not Enhance Repeated 200-m Freestyle Performance. In 10th International Conference on Kinanthropology. 2015. ISBN 978-80-210-8029-4. URL info
 • RICHTER, Michal a Michal KUMSTÁT. Příjem bílkovin po odporovém tréninku a svalová hypertrofie. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2015, roč. 9, č. 2, s. 100-106. ISSN 1802-7679. info
 • SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. CAFFEINE INTAKE ENHANCES ENDURANCE PERFORMANCE IN SUB-ELITE BUT NOT IN ELITE ATHLETES. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. s. 638-641. ISBN 978-953-317-027-5. info
 • KUMSTÁT, Michal. Nutriční podpora během plaveckého maratonu na 57 km. In Konference České společnosti tělovýchovného lékařství 2014. 2014. ISSN 1210-5481. info
 • KUMSTÁT, Michal. Nutriční podpora v prevenci a léčbě metabolického syndromu ve světle aktuálních poznatků. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Brno: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2014, roč. 23, č. 3, s. 164-166. ISSN 1210-5481. info
 • KUMSTÁT, Michal. Výživa v prevenci a léčbě metabolického syndromu. In Pavel Stejskal. Metabolický syndrom - mezioborový problém. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 51-59. ISBN 978-80-210-7539-9. info
 • KUMSTÁT, Michal, Luboš HRAZDIRA, Lenka DOVRTĚLOVÁ a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Thermic effect of a meal: A comparison of maltodextrin and protein isocaloric meal-replacement shakes. In International Journal of Sport Nutrition & Exercise Metabolism, vol. 23, S1-S15. 2013. ISSN 1543-2742. URL info
 • KUMSTÁT, Michal a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Výživa jako prostředek optimalizace sportovního výkonu: aktualizace nutričních doporučení před OH v Londýně. In Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Vol.22, No. 1. 2013. info
 • KUMSTÁT, Michal a Luboš HRAZDIRA. Postprandiální termogeneze po podání bílkovinného a sacharidového isoenergetického pokrmu. Slovak Journal of Health Sciences. Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013, roč. 4, č. 2, s. 45-54. ISSN 1338-161X. info
 • KUMSTÁT, Michal. A current literature review: Actual concepts and contemporary scientific interests in sport nutrition. In Zuzana Sajdlová, Martin Zvonař. Sport and Quality of Life 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 59-66. ISBN 978-80-210-6640-3. URL info
 • KUMSTÁT, Michal a Luboš HRAZDIRA. Diet-Induced Thermogenesis: Comparison of Two Isocaloric Meal-Replacement Shakes. A pilot study. Journal of Human Sport and Exercise. 2012, roč. 7, č. 1, s. "S140"-"S146", 7 s. ISSN 1988-5202. doi:10.4100/jhse.2012.7.Proc1.15. info
 • KUMSTÁT, Michal. Limitující faktory ve sportovní výživě. In Jiří Suchý a kolektiv. Scientia Movens. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012. s. 210-215. ISBN 80-86317-92-7. info
 • KUMSTÁT, Michal. Aktuální doporučení ve sportovní výživě: příjem sacharidů před, při a po výkonu. In Medicina Sportiva Bohemica et. Slovaca. 2012. ISSN 1210-5481. info
 • KUMSTÁT, Michal a Luboš HRAZDIRA. Termický vliv stravy a vliv vybraných faktorů. Slovak Journal of Health Sciences. 2012, roč. 3, č. 2, s. 10-20, 128 s. ISSN 1338-161X. info
 • KUMSTÁT, Michal, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Lenka BERÁNKOVÁ. Nutritional Status and Body Composition of Czech Elite Female Gymnasts. Studia Sportiva. Brno (CZ): Masarykova univerzita, 2011, roč. 5, č. 3, s. 17-24, 415 s. ISSN 1802-7679. info

10. 4. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info