Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 15 10
Pedagogičtí pracovníci: 1 0
Docenti: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 14 10
Celkový počet externích pracovníků: 2 1

platné ke dni 27. 11. 2020