Budova FI, Botanická 68a, Budova Fakulty informatiky

Fakulta informatiky


Adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1810
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 266 101
Pedagogičtí pracovníci: 78 11
Profesoři: 18 1
Docenti: 29 6
Odborní asistenti: 16 0
Lektoři: 9 2
Vědeckovýzkumní pracovníci: 6 2
Odborní a techničtí pracovníci: 99 26
Ostatní zaměstnanci: 93 65
Celkový počet externích pracovníků: 118 33
Celkový počet vyučujících: 276 45
zaměstnanců: 114 19
studentů: 86 14
externistů: 76 12
Celkový počet studentů: 2007 379
bakalářské studijní programy: 1353 242
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 557 117
doktorské studijní programy: 97 20
z toho v kombinované formě: 7 2

platné ke dni 24. 1. 2020