Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 289 109
Pedagogičtí pracovníci: 81 12
Profesoři: 18 1
Docenti: 26 7
Odborní asistenti: 23 1
Lektoři: 9 2
Vědeckovýzkumní pracovníci: 5 1
Odborní a techničtí pracovníci: 113 28
Ostatní zaměstnanci: 96 69
Celkový počet externích pracovníků: 347 77
Celkový počet vyučujících: 245 48
zaměstnanců: 109 17
studentů: 26 5
externistů: 110 26
Celkový počet studentů: 2124 376
bakalářské studijní programy: 1267 217
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 764 133
doktorské studijní programy: 93 26
z toho v kombinované formě: 6 0

platné ke dni 26. 3. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info