Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 280 106
Pedagogičtí pracovníci: 83 11
Profesoři: 18 1
Docenti: 30 7
Odborní asistenti: 21 1
Lektoři: 9 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 5 1
Odborní a techničtí pracovníci: 101 25
Ostatní zaměstnanci: 98 70
Celkový počet externích pracovníků: 324 69
Celkový počet vyučujících: 194 36
zaměstnanců: 106 16
studentů: 3 1
externistů: 85 19
Celkový počet studentů: 1818 326
bakalářské studijní programy: 1163 207
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 564 102
doktorské studijní programy: 91 17
z toho v kombinované formě: 9 3

platné ke dni 20. 4. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info