Budova FI, Botanická 68a, Budova Fakulty informatiky

Fakulta informatiky


Adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1810
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 268 102
Pedagogičtí pracovníci: 77 11
Profesoři: 18 1
Docenti: 29 6
Odborní asistenti: 15 0
Lektoři: 9 2
Vědeckovýzkumní pracovníci: 6 2
Odborní a techničtí pracovníci: 101 26
Ostatní zaměstnanci: 94 66
Celkový počet externích pracovníků: 330 69
Celkový počet vyučujících: 197 37
zaměstnanců: 108 16
studentů: 7 1
externistů: 82 20
Celkový počet studentů: 1717 327
bakalářské studijní programy: 1086 198
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 534 109
doktorské studijní programy: 97 20
z toho v kombinované formě: 8 2

platné ke dni 3. 4. 2020