Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 293 108
Pedagogičtí pracovníci: 84 11
Profesoři: 18 1
Docenti: 28 7
Odborní asistenti: 24 1
Lektoři: 9 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 5 1
Odborní a techničtí pracovníci: 114 27
Ostatní zaměstnanci: 96 70
Celkový počet externích pracovníků: 434 85
Celkový počet vyučujících: 218 40
zaměstnanců: 109 15
studentů: 9 5
externistů: 100 20
Celkový počet studentů: 1726 313
bakalářské studijní programy: 1014 175
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 624 113
doktorské studijní programy: 88 25
z toho v kombinované formě: 8 3

platné ke dni 26. 5. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info