Budova FI, Botanická 68a, Budova Fakulty informatiky

Fakulta informatiky


Adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
Telefon: 549 49 1810
E-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 255 93
Pedagogičtí pracovníci: 77 10
Profesoři: 18 1
Docenti: 28 5
Odborní asistenti: 16 0
Lektoři: 9 2
Vědeckovýzkumní pracovníci: 6 2
Odborní a techničtí pracovníci: 94 23
Ostatní zaměstnanci: 89 61
Celkový počet externích pracovníků: 280 56
Celkový počet vyučujících: 205 39
zaměstnanců: 116 20
studentů: 12 4
externistů: 77 15
Celkový počet studentů: 2062 385
bakalářské studijní programy: 1422 257
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 539 106
doktorské studijní programy: 101 22
z toho v kombinované formě: 8 2

platné ke dni 23. 9. 2019