Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 287 110
Pedagogičtí pracovníci: 85 11
Profesoři: 18 1
Docenti: 28 7
Odborní asistenti: 24 1
Lektoři: 10 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 5 1
Odborní a techničtí pracovníci: 108 29
Ostatní zaměstnanci: 96 70
Celkový počet externích pracovníků: 393 77
Celkový počet vyučujících: 188 37
zaměstnanců: 114 17
studentů: 4 1
externistů: 70 19
Celkový počet studentů: 2217 386
bakalářské studijní programy: 1436 245
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 684 121
doktorské studijní programy: 97 20
z toho v kombinované formě: 8 2

platné ke dni 19. 10. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info