Budova FI, Botanická 68a, Budova Fakulty informatiky

Fakulta informatiky


Adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1810
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 268 99
Pedagogičtí pracovníci: 78 10
Profesoři: 19 1
Docenti: 29 6
Odborní asistenti: 16 0
Lektoři: 9 2
Vědeckovýzkumní pracovníci: 5 1
Odborní a techničtí pracovníci: 99 24
Ostatní zaměstnanci: 95 66
Celkový počet externích pracovníků: 145 31
Celkový počet vyučujících: 275 52
zaměstnanců: 108 15
studentů: 77 13
externistů: 90 24
Celkový počet studentů: 1548 290
bakalářské studijní programy: 909 170
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 548 103
doktorské studijní programy: 91 17
z toho v kombinované formě: 8 2

platné ke dni 7. 7. 2020