Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 283 105
Pedagogičtí pracovníci: 82 11
Profesoři: 18 1
Docenti: 30 7
Odborní asistenti: 21 1
Lektoři: 9 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 4 1
Odborní a techničtí pracovníci: 110 28
Ostatní zaměstnanci: 93 66
Celkový počet externích pracovníků: 125 32
Celkový počet vyučujících: 287 53
zaměstnanců: 108 17
studentů: 86 16
externistů: 93 20
Celkový počet studentů: 2326 395
bakalářské studijní programy: 1547 264
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 689 115
doktorské studijní programy: 90 16
z toho v kombinované formě: 9 3

platné ke dni 26. 7. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info