Publikace


Počet publikací: 45

Acute heart failure and cardiogenic shock: a multidisciplinary practical guidance

MEBAZAA A. — TOLPPANEN H. — MUELLER C. — LASSUS J. — DISOMMA S. — BAKSYTE G. — CECCONI M. — CHOI D.J. — SOLAL A.C. — CHRIST M. — MASIP J. — ARRIGO M. — NOUIRA S. — OJJI D. — PEACOCK F. — RICHARDS M. — SATO N. — SLIWA K. — ŠPINAR Jindřich — THIELE H. — YILMAZ M.B. — JANUZZI J.

AHEAD score - Long-term risk classification in acute heart failure

ŠPINAR JindřichJARKOVSKÝ JiříŠPINAROVÁ Lenka — MEBAZAA Alexandre — GAYAT Etienne — VÍTOVEC Jiří — LINHART Ales — WIDIMSKY Petr — MIKLIK Roman — ZEMAN Kamil — BELOHLAVEK Jan — MALEK Filip — FELŠŐCI Marián — KETTNER Jiri — OSTADAL Petr — CIHALIK Cestmir — VACLAVIK Jan — TABORSKY Miloš — DUŠEK LadislavLITTNEROVÁ SimonaPAŘENICA Jiří

Akutní intervenční léčba pacientů s významnou aortální stenózou - role balonkové aortální valvuloplastiky

KALA Petr

Ambulantní kardiovaskulární rehabilitační program ve Fakultní nemocnici Brno

DOSBABA FilipBAŤALÍK LadislavVYSOKÝ Robert — NEHYBA Svatopluk — ŠPINAR Jindřich

Antikoagulace, antiagregace nebo obojí u pa cientů s ischemickou chorobou srdeční a fi brilací síní

LÁBROVÁ RůženaŠPINAR Jindřich

Antikoagulační léčba u srdečního selhání a hypertenze

VÍTOVEC JiříŠPINAR Jindřich

Betablokátory

ŠPINAR JindřichVÍTOVEC Jiří

Blokáda absorpce cholesterolu: stále nedostatečně využívaná možnost v léčbě nemocných s vysokým rizikem

ŠPINAR JindřichŠPINAROVÁ LenkaVÍTOVEC Jiří

CARDIAC TRANSPLANTATION AND CARDIAC CELLULAR PROGENITOR ANALYSIS IN DYSTROPHIN CARDIOMYOPATHY

PEŠL MartinJELÍNKOVÁ ŠárkaHOLICKÁ MáriaŽAMPACHOVÁ VítaGAILLYOVÁ RenataNĚMEC PetrKREJČÍ JanDVOŘÁK PetrSTÁREK ZdeněkROTREKL Vladimír

Cirkadiánní variabilita v rozvoji akutního srdečního selhání

PAVLUŠOVÁ MariePÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ Monika — SVOBODA Jaroslav — LITTNEROVÁ SimonaFELŠŐCI MariánLOKAJ PetrGANOVSKÁ Eva — MIKLÍK Roman — ŠPINAR JindřichPAŘENICA Jiří

Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info