The Academic Ranking of World Universities (ARWU)

Žebříček ARWU (Academic Ranking of World Universities), neboli „Šanghajský žebříček“, se soustředí především na výkon univerzity v oblasti vědy a výzkumu. Jeho indikátory jsou založeny na absolutních hodnotách, což znevýhodňuje univerzity s menším počtem studentů a zaměstnanců.

Žebříček je zveřejňován od roku 2003. Masarykova univerzita se v žebříčku objevuje od roku 2017.

V aktuálním hodnocení ARWU zveřejněném v srpnu 2023 se Masarykova univerzita umístila na 401. až 500. pozici, v rámci ČR na pozici 2. za UK. MU a UK jsou jedinými zástupci v TOP500 z ČR.

Indikátory a jejich váhy v hlavním žebříčku ARWU:

Indikátor

Váha

Kvalita vzdělávání

 

Absolventi instituce, kteří jsou laureáti Nobelovy ceny a Fieldsovy medaile

10 %

Kvalita akademických pracovníků

 

Zaměstnanci instituce, kteří jsou laureáti Nobelovy ceny a Fieldsovy medaile

20 %

Vysoce citovaní výzkumníci v 21 oblastech výzkumu podle Clarivate

20 %

Výsledky výzkumu

 

Články indexované v Science Citation Index-expanded (SCIE) a Social Science Citation Index (SSCI) v předchozím roce (v úvahu brány jen „Articles“)

20 %

Články publikované v časopisech Nature a Science v posledních pěti letech (v úvahu brány jen „Articles“)

20 %

Výkon na osobu

 

Výkon na osobu akademického pracovníka instituce (vážené skóre výše uvedených 5 indikátorů – přepočteno na akademického pracovníka)

10 %

Oborové žebříčky:

Kromě hlavního žebříčku sestavuje Shanghai Ranking také oborové hodnocení Global Ranking of Academic Subjects.

Tyto oborové žebříčky stojí na hodnocení v 5 indikátorech: počet článků publikovaných v časopisech zařazených do Q1 podle Journal Impact Factor, podíl citovanosti publikovaných článků k průměrné citovanosti ve stejné kategorii podle InCites, podíl publikací vydaných ve spolupráci se zahraničním spoluautorem, počet článků publikovaných v prestižních časopisech a počet akademiků, kteří získali během působení na univerzitě prestižní ocenění v daném oboru. Uplatnění a váha těchto indikátorů se liší napříč obory.

V roce 2023 byly zveřejněny výsledky hodnocení celkem v 55 oborech, MU se umístila ve 13 z nich a to na následujících pozicích:

151–200 – Environmental Science & Engineering
151–200 – Geography
201–300 – Ecology
201–300 – Law
301–400 – Agricultural Sciences
301–400 – Earth Sciences
301–400 – Medical Technology
301–400 – Political Sciences
401–500 – Biological Sciences
401–500 – Biotechnology
401–500 – Clinical Medicine
401–500 – Psychology
401–500 – Public Health

Mezinárodní žebříčky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info