Personální zabezpečení studijního programu Učitelství ruského jazyka pro základní školy

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů