Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 11 3
Pedagogičtí pracovníci: 2 0
Profesoři: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 9 3
Celkový počet externích pracovníků: 3 2
Celkový počet vyučujících: 2 0
zaměstnanců: 2 0

platné ke dni 15. 7. 2020