Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 9 4
Pedagogičtí pracovníci: 3 1
Profesoři: 1 0
Docenti: 1 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 6 3
Celkový počet externích pracovníků: 3 2
Celkový počet vyučujících: 5 1
zaměstnanců: 5 1

platné ke dni 19. 11. 2019