Personální zabezpečení studijního programu Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země

Oborová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů