• Etická komise pro výzkum (EKV) se zabývá etickými aspekty výzkumu prováděného na Masarykově univerzitě zahrnujícího lidské subjekty, včetně práce s biologickým materiálem lidského původu. EKV posuzuje projekty ze všech pracovišť Masarykovy univerzity kromě Lékařské fakulty
  • Projekty z Lékařské fakulty MU posuzuje Etická komise LF.
  • Profesionální podporou v oblastech etiky výzkumu a vědecké integrity se zabývá projekt INSURE
  • Jsou-li součástí Vašeho výzkumu zvířata, kontaktujte Odbornou komisi pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat.
  • V otázkách geneticky modifikovaných organismů se můžete obrátit na pověřenou osobu MU pro oblast GMO.  Stránky, kde získáte veškeré potřebné informace, najdete zde.

  • V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k otázkám etiky výzkumu se můžete obrátit na právníky pro výzkum.
  • Ohledně utajovaných informací můžete kontaktovat bezpečnostní ředitelku MU.
  • V oblasti právní ochrany databází Vám poradí právníci CTT.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info