Kdo může na celouniverzitní předmětovou anketu odpovídat?

Na otázky může odpovídat každý student v rámci každého ze svých aktivních studií. Nemůže tedy odpovídat, má-li přerušené nebo ukončené studium a v aktuálním období neměl zapsaný žádný předmět vstupující do předmětové ankety.

Seznam předmětů, které nevstupují do předmětové ankety.

Kde mohu anketu najít v Informačním systému MU?

Anketu naleznete pomocí odkazů:

Informační systém → Student → Konec semestru → Předmětové ankety

Je celouniverzitní předmětová anketa opravdu anonymní?

Student sice zadává odpovědi uvnitř autentizované části Informačního systému is.muni.cz, ale všechny jeho odpovědi jsou anonymizovány. Identita odpovídajícího (jeho jméno, učo, či jiný osobní údaj) se nikomu nezveřejňuje.

Co když anketu dostatečně nevyplním?

Student s aktivním studiem starším než jeden semestr od zápisu ke studiu, který na anketní otázky neodpoví (nebude mít anketu jako celek splněnou), nebude mít přístup k výsledkům ankety; tedy neuvidí vyhodnocení jednotlivých předmětů ani případné komentáře vyučujících.

Student, jehož studium je první na škole a je aktivní kratší dobu než jeden semestr od zápisu ke studiu, má přístup ke všem dosavadním výsledkům ankety.

Co musím udělat, abych měl celouniverzitní předmětovou anketu splněnou?

Aby měl student anketu splněnou (tedy dostatečně vyplněnou pro zpřístupnění výsledků), musí zodpovědět alespoň polovinu předmětů (nebo alespoň 10 předmětů) zapsaných v aktuálním semestru.

Aby byl předmět považován za zodpovězený, stačí zodpovědět všechny povinné otázky alespoň u jedné kombinace předmět–učitel nebo seminář–cvičící daného předmětu.

Musím zodpovědět všechny otázky? Které otázky jsou povinné?

Za povinné otázky se považují všechny otázky, na které se odpovídá na škále souhlasu nebo „nemohu odpovědět“. Závěrečná otevřená otázka na komplexní zpětnou vazbu vyučujícímu a otázka na objem studijní zátěže předmětu jsou dobrovolné.

Kdy uvidím výsledky celouniverzitní předmětové ankety?

Výsledky celouniverzitní předmětové ankety se zveřejňují po uzavření ankety a jejím automatickém vyhodnocení. Uzavření probíhá na konci zkouškového období daného semestru.

Výsledky jsou přístupné všem vyučujícím a jejich nadřízeným; studentům jsou výsledky přístupné, pouze pokud anketu dostatečně vyplnili.

Zpět na předmětovou anketu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info