Čerství absolventi MU – hodnocení studia a vyhlídky

Dotazníkové šetření „Ukončení studia na MU – Ohlédnutí a perspektiva“ je realizováno v období, kdy studenti MU končí své magisterské studium na MU a chystají se na přechod do praxe.

Průzkum je zaměřen na absolventy prezenčního magisterského studia a zabývá se následujícími tematickými okruhy:

  • pracovní situace absolventů v době absolutoria,
  • strategie při vstupu na pracovní trh,
  • vyhlídky absolventů na získání pracovních míst,
  • pracovní aktivita v průběhu studia,
  • zájem o práci v zahraničí,
  • hodnocení vybraných komponent studia na MU,
  • další vybrané informace.

Průzkum byl uskutečněn poprvé v roce 1994 a od té doby probíhá každoročně. Dlouhá historie dotazování umožňuje sledovat vývoj vybraných ukazatelů v čase, např. celkovou spokojenost se studiem na MU, podíl pracujících absolventů v době absolutoria aj.

Zprávy z průzkumů a shrnutí výsledků:

Fakultní reporty s výstupy průzkumu (odpovědi respondentů náležící k dané fakultě):

2022 2021 2020 2019 2018
LF LF LF LF LF
FaF FaF
FF FF FF FF FF
PrF PrF PrF PrF PrF
FSS FSS FSS FSS FSS
PřF PřF PřF PřF PřF
FI FI FI FI FI
PdF PdF PdF PdF PdF
FSpS FSpS FSpS FSpS FSpS
ESF ESF ESF ESF ESF

Zpět na přehled průzkumů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info