Čerství absolventi MU – hodnocení studia a vyhlídky

Dotazníkové šetření „Ukončení studia na MU – Ohlédnutí a perspektiva“ je realizováno v období, kdy studenti MU končí své magisterské studium na MU a chystají se na přechod do praxe.

Průzkum je zaměřen na absolventy prezenčního magisterského studia a zabývá se následujícími tematickými okruhy:

  • pracovní situace absolventů v době absolutoria,
  • strategie při vstupu na pracovní trh,
  • vyhlídky absolventů na získání pracovních míst,
  • pracovní aktivita v průběhu studia,
  • zájem o práci v zahraničí,
  • hodnocení vybraných komponent studia na MU,
  • další vybrané informace.

Průzkum byl uskutečněn poprvé v roce 1994 a od té doby probíhá každoročně. Dlouhá historie dotazování umožňuje sledovat vývoj vybraných ukazatelů v čase, např. celkovou spokojenost se studiem na MU, podíl pracujících absolventů v době absolutoria aj.

Zprávy z průzkumů a shrnutí výsledků:

Fakultní reporty s výstupy průzkumu k dispozici pouze příslušným odpovědným pracovníkům MU (na vyžádání u strategie@rect.muni.cz)

Zpět na přehled průzkumů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info