HR Award

Masarykova univerzita poskytuje svým zaměstnancům špičkové pracovní podmínky a motivační zázemí pro realizaci kariéry na evropské a světové úrovni.

Ocenění HR Award získalo 12 součástí MU

Součásti Masarykovy univerzity se zařadily mezi instituce, které úspěšně implementují principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Ocenění od Evropské komise „HR Excellence in Research“, tzv. HR Award, získalo všech deset fakult a dva ústavy MU.

Uvedené ocenění představuje závazek neustálého zlepšování pracovních podmínek pro zaměstnance MU tak, aby odpovídaly evropským standardům.


Přínosy implementace personální strategie HRS4R

Ocenění HR Award uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které nastaví a implementují pro své stávající i potencionální zaměstnance personální strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers).

Přínosy implementace

  • Zvýšení mezinárodní prestiže celé MU
  • Zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a dalších grantových schématech
  • Standardizace podmínek pro dosahování celosvětové srovnatelných a excelentních výsledků v oblasti vědy, výzkumu a výuky
  • Transparentní výběrová řízení
  • Zvýšení kvality péče o zaměstnance pro plné využití jejich lidského a profesionálního potenciálu
  • Podpora kariérního růstu
  • Zlepšení rozvoje a dalšího vzdělávání zaměstnanců
  • Spravedlivé hodnocení zásluh a výkonnosti

Opatření a dokumenty přijaté na univerzitní úrovni pro HR Award v letech 2021–2022 jako součást naplňování Strategického záměru MU 2021–2028

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info