Thomas Henzinger

Informatik, Rakouská republika

Jeden z předních odborníků na oblast výzkumu formálních metod pro automatickou verifikaci počítačových systémů, autor zásadních vědeckých prací v oblastech hybridních systémů, temporálních logik a teorie her. Významně přispěl k formování směru výzkumu ve svém oboru.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru informatika byl předložen Fakultou informatiky Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 14. října 2015. Při příležitosti udílení čestného doktorátu byla vydána tato informační brožura.