Wolfgang Baumeister

Biochemik, Spolková republika Německo

Přední světový odborník v oblasti biochemie a proteinové vědy, zcela zásadním způsobem přispěl ke studiu proteozomu. Dlouhodobě se zabývá vývojem technologií elektronové mikroskopie pro biologický výzkum, zejména kryo-elektronové mikroskopie a kryo-elektronové tomografie. Profesor Baumeister přispěl během přípravy projektu Středoevropského technologického institutu rozhodující měrou k vytvoření výzkumné skupiny a k vybudování centrální laboratoře pro kryo-elektronovou mikroskopii a tomografii, která je dodnes zcela jedinečným výzkumným centrem v oblasti střední a východní Evropy.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru biochemie byl předložen Středoevropským technologickým institutem Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 2. března 2017. Při příležitosti udílení čestného doktorátu byla vydána tato informační brožura.