John Paul Giesy

Kanada

Profesor Giesy významně přispěl a stále aktivně přispívá k rozvoji výzkumných a vzdělávacích aktivit na Přírodovědecké fakulty MU. Významně se zasloužil o vznik a rozvoj nynějšího Centra RECETOX na Přírodovědecké fakultě MU, které se jako jediné v ČR věnuje interdisplinárnímu komplexnímu výzkumu rizikových látek a jejich dopadů na prostředí a zdraví člověka. Profesor Giesy vytváří podmínky pro stáže pracovníků a studentů MU na všech svých pracovištích v USA a Kanadě. Dále je konzultantem při přípravě Ph.D. programu Environment and Health Sciences, který je budován kompletně v angličtině. Kromě svého velkého příspěvku v oblasti rozvoje MU na mezinárodní úrovni zde také pravidelně přednáší.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru environmentální vědy byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 5. prosince 2019. Při příležitosti udílení čestného doktorátu byla vydána tato informační brožura.