John Paul Giesy

Kanada

Profesor Giesy významně přispěl a stále aktivně přispívá k rozvoji výzkumných a vzdělávacích aktivit na Přírodovědecké fakulty MU. Významně se zasloužil o vznik a rozvoj nynějšího Centra RECETOX na Přírodovědecké fakultě MU, které se jako jediné v ČR věnuje interdisplinárnímu komplexnímu výzkumu rizikových látek a jejich dopadů na prostředí a zdraví člověka. Profesor Giesy vytváří podmínky pro stáže pracovníků a studentů MU na všech svých pracovištích v USA a Kanadě. Dále je konzultantem při přípravě Ph.D. programu Environment and Health Sciences, který je budován kompletně v angličtině. Kromě svého velkého příspěvku v oblasti rozvoje MU na mezinárodní úrovni zde také pravidelně přednáší.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru environmentální vědy byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 5. prosince 2019. Při příležitosti udílení čestného doktorátu byla vydána tato informační brožura.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info