3. srpna 2017

Dvě nové výzkumné skupiny přinesou do institutu CEITEC zahraniční zkušenosti

V červenci vznikly v institutu CEITEC Masarykovy univerzity dvě nové výzkumné skupiny. Zabývat se budou oblastí výzkumu, který vede k přesnější diagnostice a cílenější terapii nejen nádorových onemocnění. Oba nově jmenovaní vedoucí skupin, Michal Šmída a Robert Vácha, přináší na univerzitu dlouhodobé zkušenosti z uznávaných evropských výzkumných institucí a byli vybráni na základě dosavadních výsledků ve svém oboru.

Michal Šmída se bude v institutu CEITEC zabývat identifikací nových možností cílené terapie nádorových onemocnění, především B-buněčných malignit, jako je chronická lymfocytární leukemie (CLL). CLL je v západních zemích aktuálně nejčastější nádorové onemocnění bílých krvinek (B-lymfocytů), které se hromadí v krvi, kostní dřeni, lymfatických uzlinách a dalších orgánech. Výzkumná skupina bude pod vedením Michala Šmídy vyvíjet i nové buněčné modely, jejichž využití pro screening různých léčiv by mohlo vést k personalizované medicíně šité na míru pacientům nesoucím konkrétní mutace.

Šmída přišel do institutu CEITEC z Centra molekulární medicíny (CeMM) rakouské Akademie věd ve Vídni. „Plánoval jsem návrat do České republiky a CEITEC mě nadchnul. Jsem rád, že svoji vědeckou kariéru mohu budovat právě v Brně, které nabízí excelentní vybavení a špičkové podmínky pro můj výzkum,“ vysvětluje Michal Šmída důvody, proč vyrazil do Brna.

Robert Vácha, který do institutu CEITEC přišel z Univerzity v Cambridgi v Anglii a Lundské univerzity ve Švédsku, se zabývá interakcemi proteinů a lipidových membrán. Tyto interakce hrají klíčovou roli při buněčné signalizaci, transportu a obraně. Pomocí počítačového modelování Vácha zkoumá, jak mutace proteinů a složení membrán ovlivní chování buněk. Změna tohoto chování způsobuje celou řadu nemocí od rakoviny a Alzheimerovy choroby až po nemoci související se stárnutím a špatnou dietou. „Objasnění molekulární podstaty protein-membránových interakcí nám pomůže při vývoji nových peptidů vhodných k léčbě těchto závažných onemocnění,“ vysvětluje Robert Vácha, vedoucí nově vzniklé skupiny.

V souladu se strategií institutu CEITEC Masarykovy univerzity se při otevírání nových pozic management zaměřuje na témata personalizované medicíny a udržitelného zemědělství tak, aby posiloval konkurenceschopnost institutu v evropském měřítku. Vedení plánuje otevřít mezinárodní výběrové řízení na jednu juniorskou výzkumnou skupinu každý rok.

„Cílíme na perspektivní kandidáty na počátku vědecké kariéry, kterým nabízíme jasně definovanou podporu pro jejich výzkum. Oba noví vedoucí výzkumných skupin jsou juniorní vedoucí a jejich práce projde po čtyřech letech hodnocením, na základě jehož výsledků bude rozhodnuto o dalším působení na institutu,“ vysvětluje systém Jiří Nantl, ředitel CEITEC MU.

Stáhnout článek .pdf 279 kB

Stáhnout fotky .zip 20 442 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info