10. 6. 2019

Devět fakult Masarykovy univerzity přivítá své absolventy

Za sto let existence má Masarykova univerzita (MU) ji přes 200 tisíc absolventů, kteří studovali na různých místech, za rozdílných podmínek a s odlišným zázemím. U příležitosti oslav 100. výročí proto univerzita zve všechny své absolventy i jejich rodiny a blízké na Den absolventů, který se koná v sobotu 15. června od 9 do 15 hodin na jednotlivých fakultách. Fakulty připravily program zahrnující nejen prohlídky současných budov, ale i přednášky či nově vydané knihy přibližující historii školy.

„Kvalitní absolventi jsou vizitkou každé vysoké školy. Vážíme si všech našich více než dvou set tisíc absolventů, ať již mají na svém diplomu název Masarykovy univerzity nebo Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, jehož jméno škola v minulosti také nesla. I proto patří Den absolventů k vrcholům letošních oslav,“ uvedla prorektorka MU pro vnější vztahy Hana Svatoňová.

Sobotní dopolední a částečně odpolední program připravovaly fakulty samostatně a jejich nabídka je velmi pestrá. Na ukázku nových prostor pro výuku i vědu vsadila lékařská fakulta, která pro zájemce organizuje pět komentovaných procházek bohunického kampusu. Zhruba hodinová prohlídka zavede absolventy například do Anatomického muzea či knihovny a návštěvníci se seznámí také s projektem vznikajícího Simulačního pracoviště, které už brzo přinese zásadní změny do výuky medicíny. Po prohlídce budou mít absolventi možnost setkat se a diskutovat se zástupci vedení fakulty nebo studentských spolků při neformálním venkovním posezení.

Přírodovědecká fakulta má připraven program v obou svých areálech – v Kotlářské ulici v centru a v kampusu v Bohunicích. V areálu v Kotlářské mohou návštěvníci například pozorovat Slunce, dozvědět se, jak probíhá polární výzkum, nebo navštívit Botanickou zahradu, která bude přístupná zdarma včetně skleníků. V kampusu budou mít zájemci jedinečnou možnost nahlédnout do laboratoří výzkumného centra CEITEC nebo si pohladit netopýra. Z fotokoutku si mohou domů odnést i vzpomínku na tuto akci.

Atraktivní bude pro absolventy vzhledem k nedávno ukončené rekonstrukci i filozofická fakulta. Do všech zrenovovaných prostor areálu v ulici Arna Nováka se zájemci podívají při komentované prohlídce. Fakulta k výročí připravila také několik publikací, přičemž ta s názvem 100 tváří, 100 příběhů přibližuje její nejzajímavější i rozporuplné osobnosti. Jednu z nich, osobnost historika, kritika a posledního předválečného rektora MU Arna Nováka, přiblíží vystoupení členů katedry divadelních studií.

Také právnická fakulta v sobotu pokřtí novou knihou, respektive první díl dvousvazkové publikace Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919-2019, který se věnuje obecnému dění na fakultě i jejím osobnostem a nabízí bohatou obrazovou dokumentaci. Kromě toho se návštěvníci mohou těšit třeba na simulované soudní jednání nebo přednášky na aktuální témata.

Už o den dříve, tedy v pátek 14. června, přivítá své absolventy pedagogická fakulta, která pro ně i jejich rodiny, ale také současné studenty připravila společný večer u táborového ohně a koncertů přímo v areálu školy v ulici Poříčí 7. V sobotu si pak mohou prohlédnout i jindy nepřístupné prostory v obou budovách fakulty.

Fakulta informatiky letos slaví nejen univerzitní stovku, ale i své vlastní čtvrtstoletí. V programu proto má například sérii vystoupení svých absolventů, kteří se obzvlášť zapsali do dění v oboru v Česku i ve světě. Svoji prezentaci bude mít na fakultě šéf a zakladatel softwarové firmy Kentico Petr Palas a tvůrce reklamních kampaní hollywoodských filmů Jakub Jurových. Přijede i David Pavlík, který je dnes ředitelem IT u prodejce letenek Kiwi a dříve pracoval pro společnost Elona Muska SpaceX. A svoji novou životní misi představí Jakub Nešetřil, který stojí za českou firmou Apiary, velkým podnikatelským úspěchem mladé české generace, a projektem Česko.Digital, jež chce prostřednictvím IT nástrojů pomoct společnosti.

Absolventi ekonomicko-správní fakulty se mohou těšit nejen na prohlídku fakulty, ekonomické experimenty a hry, ale i na setkání s děkany či s absolventy, kteří si v sobotu odpoledne převezmou na brněnském výstavišti bronzovou medaili. Patří mezi ně třeba David Rozumek, který působí v ústředí Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu. Na závěr dne otevřených dveří pak všechny čeká přednáška ekonomky Hany Lipovské na téma „100 let MU, 100 let české měny“.

Fakulta sociálních studií láká na prohlídky svého televizního studia, rádia a možnost vyzkoušet si práci moderátorů a reportérů, ale také nahrát vzkaz univerzitě. K neformální atmosféře setkání přispěje i grilování na vnitřní terase nebo honba za pokladem, kterou si mohou užít absolventi a jejich děti.

Věrná svému naturelu zůstane při absolventském dni fakulta sportovních studií, která chystá v bohunickém kampusu pro příchozí aktivní program s ukázkami netradičních sportů. Lidé si budou moct vyzkoušet třeba šerm, střelbu z biatlonové pušky nebo skoro neznámý sport headis. Volně přístupné budou na měření různých tělesných parametrů také fakultní laboratoře.
Podrobnosti k programu na každé fakultě včetně možnosti zaregistrovat se na některé aktivity najdou všichni zájemci na stránce www.muni100.cz/den-absolventu.

Stáhnout článek .pdf 416 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv