17. 10. 2018

Masarykova univerzita udělila čestný doktorát právníkovi Michaelu P. Sengovi

Americký právník Michael Paul Seng dnes převzal čestný doktorát Masarykovy univerzity (MUNI). Profesor Seng působí na The John Marshall Law School v Chicagu a zabývá se se zabývá ústavním právem, právní komparatistikou, systémem federálního soudnictví ve Spojených státech amerických a také bytovým právem a otázkami spravedlivé bytové politiky.

Profesor Seng působí na The John Marshall Law School a současně je ředitelem The John Marshall Fair Housing Legal Support Center – instituce, která se zaměřuje na vzdělávání veřejnosti a poskytování právní pomoci soukromým i veřejným subjektům v oblasti bydlení. Během své kariéry získal zkušenosti také v advokacii i u soudních institucí a je stále zván jako konzultant k soudům.

Michael Seng se na počátku 90. let zapojil do projektu Americké advokátní komory, jehož cílem bylo podpořit rozvoj právního státu v zemích bývalého východního bloku. Především díky činnosti profesora Senga došlo v tomto období také k navázání a rozvoji vzájemné spolupráce mezi Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a The John Marshall Law School v Chicagu. Toto partnerství obou institucí již trvá déle než čtvrtstoletí.

Spolupráce přináší studentům možnost zúčastnit se přednášek a diskuzí se zahraničními odborníky nejen z akademického prostředí, ale i významnými osobnostmi z právní praxe a z veřejného a politického života v USA. Studenti právnické fakulty mají dále díky spolupráci možnost absolvovat studijní pobyt na partnerské instituci ve Spojených státech.

Profesor Seng se narodil v roce 1942 v Cedar Rapids v Iowě do rodiny s českými kořeny. Vysokoškolské vzdělání získal na University of Notre Dame a na Notre Dame Law School.

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info