1. 11. 2022

Prohlášení kolegia rektora Masarykovy univerzity ze dne 1. listopadu 2022

Kolegium rektora Masarykovy univerzity – v čase mezi výročím vzniku samostatného československého státu a výročími listopadu 1939 a listopadu 1989 a při vědomí odkazu duchovního otce naší univerzity T. G. Masaryka – oslovuje všechny členy akademické obce, všechny studentky a studenty a všechny pracovníky univerzity s následujícím prohlášením a apelem.

Kolegium rektora

  • vyjadřuje hluboké znepokojení nad množícími se projevy netolerance a nesnášenlivosti, které lze v současné době pozorovat nejen v české společnosti, a apeluje v této souvislosti na veřejné činitele, aby k těmto jevům přistupovali s plnou vážností a odpovědností;

 

  • důrazně odsuzuje jakékoliv projevy nenávisti, agrese či násilí, zejména pak vůči menšinám, ať už jde o menšiny národnostní, etnické, náboženské, sociální, sexuální či jiné (nedávný vražedný útok na Slovensku je v tomto směru velmi varující);

 

  • apeluje na všechny členy akademické obce, zaměstnance i studenty Masarykovy univerzity, aby byli pozorní vůči nebezpečí populismu a nacionalismu, vůči banalizaci veřejné debaty a dezinformacím nebo verbálním útokům na menšiny a celkově ostražití vůči všem jevům a krokům, které ohrožují svobodu v samotných jejích základech – i v tomto totiž spočívá společenská role a odpovědnost univerzity jako společenské instituce;

 

  • vyjadřuje své nejhlubší přesvědčení, že každá moderní demokratická a otevřená společnost musí ctít a bránit humanitní ideály, hodnoty a principy; jednou z hlavních funkcí akademické půdy pak je vytvářet svobodné prostředí otevřené diskuze, volné výměny názorů a vzájemného respektu;

 

  • v této souvislosti odkazuje k důležité myšlence filozofa Karla Poppera, že neomezená tolerance vede k vymizení tolerance; a že bude-li neomezená tolerance rozšířena na ty, kteří jsou netolerantní, pak hrozí, že sama tolerance bude zničena;

 

  • apeluje na to, aby si členové akademické obce Masarykovy univerzity uvedené skutečnosti stále připomínali a podle nich také jednali.

 

Za kolegium rektora MU

Martin Bareš, rektor

 

Stáhnout článek .pdf 109 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info