Ochrana osobních údajů
v knihovním systému MU

Verze 2.0, 21. 9. 2021

Správce údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224, ID schránky: 9tmj9e4 (dále jen MU).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů na MU:

Na pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně Vašich osobních údajů na MU.

Rozsah zpracovávaných údajů

Knihovny MU zpracovávají osobní údaje uživatelů v tomto rozsahu:

  • Kontaktní údaje (poštovní adresy, e-mailové adresy, případně telefonní čísla, atd.),
  • identifikátory uživatele (UČO, číslo čárového kódu a čipu univerzitních čipových karet, atd.),
  • vztah uživatele vůči MU (student, zaměstnanec, externista, atd.),
  • historie a aktuální stav závazků uživatele vůči knihovnám MU (požadavky, výpůjčky, rezervace, poplatky, atd.).

Účel zpracování údajů

Knihovny MU zpracovávají osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu.

Právní důvod pro zpracování údajů

Knihovny MU zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřely přijetím jeho přihlášky do knihoven MU, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje až 24 měsíců od skončení platnosti registrace čtenáře a vypořádání všech jeho závazků vůči MU. Poté jsou osobní údaje mazány (jméno, kontaktní údaje na uživatele, atd.), resp. anonymizovány (historie výpůjček knihovních jednotek pro statistické účely, atd.).

Uživatel může požádat o smazání svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb.

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje v elektronické podobě knihovny MU uchovávají v automatizovaném knihovním systému. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Přístup ke svým údajům má uživatel po přihlášení ke svému osobnímu účtu v knihovním systému MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info