Výpůjční informace

Spěcháte do knihovny? Stručné shrnutí

 • Masarykova univerzita nemá žádnou celouniverzitní knihovnu, namísto ní má koordinovaný systém fakultních a dalších knihoven: http://knihovny.muni.cz/
 • Abyste mohli začít využívat služeb knihoven, musíte se registrovat, tj. potvrdit souhlas s jejich knihovními a provozními řády:
  • Čtenáři z MU tak mohou učinit online
  • Čtenáři bez vztahu k MU se zaregistrují v kterékoliv knihovně u výpůjčního pultu.
 • Dostupné informační zdroje vyhledávejte v:
  • knihovních fondech Masarykovy univerzity: https://katalog.muni.cz/
   • Po přihlášení si můžete rezervovat knihy, ověřit seznam svých výpůjček apod.
  • knihovních fondech a elektronických informačních zdrojích: http://discovery.muni.cz/
 • V knihovně se prokazujete svou čipovou kartou, např.
  • ISIC/ITIC studenti/zaměstnanci,
  • kartou absolventa registrovaní absolventi MU,
  • externí čtenáři dostanou čipovou čtenářskou kartu při registraci v knihovně.
 • Knihy vracejte včas, jinak budete platit pokutu.
  • Pozor, u speciálních krátkodobých výpůjček se platí pokuta ne po dnech, ale již po hodinách prodlení!

Výpůjční informace

Registrace uživatelů

Abyste mohli využívat výpůjční služby knihoven MU, musíte se nejdříve registrovat. Interní uživatelé (studenti a zaměstnanci MU) mohou využít online registraci. Externí uživatelé se registrují v příslušné fakultní ústřední knihovně (viz seznam knihoven MU).

Jednou provedená registrace je platná pro všechny fakultní knihovny MU a platí u interních uživatelů po celou dobu studia či zaměstnání na MU.

Registrační poplatky

Pro studenty a zaměstnance MU, členy Spolku absolventů a přátel MU a absolventy s Kartou absolventa MU je registrace bezplatná. Ostatní zájemci o registraci uhradí registrační poplatek ve výši stanovené Ceníkem.

Čtenářský průkaz

Při využívání výpůjčních a dalších služeb se uživatelé prokazují v knihovně svým čtenářským průkazem. Tím je průkaz zaměstnance či studenta MU (ISIC, ITIC, zaměstnanecký průkaz), Karta absolventa MU či čtenářský průkaz vydaný některou knihovnou MU (typicky u externích uživatelů).

Vyhledávání v knihovním katalogu MU, přehled výpůjček

Informace o dokumentech v knihovnách MU a jejich dostupnosti lze vyhledat v online knihovním katalogu nebo vyhledávací službě discovery.muni.

Registrovaný uživatel může po přihlášení do knihovního katalogu požadovat rezervaci dokumentů, vypisovat přehledy svých výpůjček s termíny vrácení, žádat o prodloužení výpůjček a sledovat stav finančních transakcí s knihovnou.

Výpůjčky

Pro zapůjčení fyzických dokumentů je třeba navštívit příslušnou fakultní knihovnu (viz seznam knihoven MU). Výpůjčku je nutno vrátit ve stejné knihovně, ve které proběhlo vypůjčení. Výpůjční doba závisí na kategorii dokumentu, kategorii uživatele a konkrétních podmínkách stanovených Knihovním řádem příslušné fakultní knihovny. Základní typy výpůjček jsou:

 • Prezenční výpůjčka: dokumenty půjčované pouze prezenčně, na místě v knihovně;
 • Prezenční výpůjčka+: dokumenty půjčované prezenčně s tím, že po stanovené hodině je možné dokument půjčit absenčně na dobu uzavření knihovny (obvykle přes noc/víkend); dokument musí být vrácen do stanovené hodiny následujícího pracovního dne;
 • Krátkodobá výpůjčka: výpůjčka na malý počet dnů (obvykle týden);
 • Standardní výpůjčka: výpůjčka na standardní počet dnů (obvykle na měsíc);
 • Semestrální výpůjčka: studijní literatura půjčovaná obvykle na dobu jednoho semestru;
 • Dlouhodobá výpůjčka: dokumenty zapůjčené zaměstnancům „na dobu neurčitou“ – dle potřeb nebo do ukončení pracovního poměru (např. literatura pořízená z grantů, z prostředků katedry, apod.).
Poplatky z prodlení

V případě, že uživatel nevrátí vypůjčený dokument ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit knihovně poplatek z prodlení. Výše tohoto poplatku je stanovena Ceníkem a závisí na typu výpůjčky a délce prodlení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info