Jaké hodnocení musím v průběhu studia získat, abych dosáhl na červený diplom?

Vaše průměrná klasifikace během studia nesmí přesáhnout hodnotu 1,5, nesmíte dostat ze žádné zkoušky stupeň F, tedy „nevyhovující“ nebo „pomlčku“ a nejvýše dvakrát můžete dostat známku D nebo E.