Poučení o zpracování osobních údajů

 1. Zpracovány budou tyto údaje: jméno, příjmení, univerzitní e-mailová adresa, fakulta, text zprávy, případně osobní e-mail a telefonní číslo.
  V případě využití služby psychologického poradenství pro studenty MU, bude dále zpracován počet využitých konzultací hrazených Masarykovou univerzitou.
 2. Osobní údaje budou použity pro účel poskytnutí poradenství v rámci Masarykovy univerzity.
 3. Správcem osobních údajů je Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, Brno 601 77, kontakt: simonova@rect.muni.cz.
 4. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů Masarykovy univerzity: poverenec@muni.cz.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány výhradně v rámci Masarykovy univerzity (Poradenské centrum, Studijní oddělení, Rektorát, Kariérní centrum, Centrum jazykového vzdělávání, Centrum zahraniční spolupráce, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky atd.) a nebudou poskytovány dalším institucím či osobám.
 6. Osobní údaje jsou uloženy po dobu potřebnou pro poskytnutí poradenství.
 7. Máte právo požadovat přístup k osobním údajům týkajících se Vaší osoby, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby.
  Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad na ochranu osobních údajů) v případě, že se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů probíhá v rozporu s právními předpisy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info