Pomůžeme s řešením vašich problémů

Stalo se vám, že jste v průběhu studia narazili na nějaký problém? Nedostatek kreditů, nezvládnutí zkoušek, velký psychický tlak... To vše může být příčinou nezvládnutí studia. Víte ale, na koho se v těchto případech obrátit o pomoc?

Poradenské centrum 

Jste na cestě studiem a v něčem tápete? Jsme jedno ucho a nasměrujeme vás ke zdroji správných odpovědí. Provedeme vás stěžejními studijními tématy a napovíme, proč a jakým způsobem si nastavit úspěšnou studijní strategii

Naším cílem je dostat k vám včas ty správné informace, podpořit vaši motivaci úspěšně dostudovat a usnadnit vám orientaci v pomoci, kterou univerzita nabízí. Zkrátka jsme vám při ruce na vaší cestě studiem na MUNI.

Kontaktovat nás můžete na e-mailu: poradenstvi@muni.cz

Studijní oddělení

Studijní oddělení na jednotlivých fakultách zajišťují studijní administrativu, poradenskou činnost, agendu přijímacího řízení a mnoho dalších činností spjatých se studiem. Vysokoškolákům pomáhají řešit studijní záležitosti v souvislosti se vznikem, průběhem i ukončením studia.

ZAJDĚTE NA STUDIJNÍ

Fakultní poradci

Fakultní poradci jsou zástupci Poradenského centra MU na jednotlivých fakultách. Poradenství buď přímo poskytují, nebo vás nasměrují na správné místo na univerzitě i mimo ni, aby byl váš dotaz vyřešen co nejrychleji.

Všichni fakultní poradci jsou k dispozici na společném emailu, proto vaše dotazy směřujte na poradenstvi@muni.cz.

Fakultní poradci na vaší fakultě

Lékařská fakulta:

Doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. a Kristián Kalianko

Filozofická fakulta: Mgr. Lucie Machalová

Pedagogická fakulta: Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil.

Právnická fakulta: JUDr. David Hejč, Ph.D.

Fakulta sociálních studií: Mgr. Gabriela Braunerová

Ekonomicko-správní fakulta: Bc. Gabriela Medková

Farmaceutická fakulty: Bc. Lucie Coufalová

Studenti Fakulty informatiky, Fakulty sportovních studií a Přírodovědecké fakulty se s dotazy mohou obracet přímo na své studijní oddělení.

Programový konzultant

Programový konzultant je osoba poskytující poradenství ohledně obsahu konkrétního studijního programu, např. uchazečům o studium ve fázi výběru programu nebo studentům při změně programu. Programový konzultant neodpovídá na dotazy spojené se studijní administrativou, tu řešte vždy na příslušném studijním oddělení.

Pokud potřebujete zjistit, kdo je  konzultantem pro konkrétní program, napište nám na poradenstvi@muni.cz. 

Psychologické poradenství

Studentům MU je zdarma k dispozici služba psychologického poradenství poskytovaná profesionálními psychology a terapeuty.

Objednat na konzultaci se můžete přes rezervační systém. Více informací o tom, jak služba funguje a jak ji můžete využít, se dozvíte zde.

OBRAŤTE SE NA NAŠE PSYCHOLOGY

Ochránkyně práv

Na celouniverzitní ochránkyni práv se můžete obrátit, když se domníváte, že byla porušena vaše nebo cizí práva či v případě, že už nevíte, kam jít.

Ochránkyně práv s vámi vaši záležitost prodiskutuje a poradí vám, jak dál postupovat. Ochránkyně práv není při své činnosti nikomu podřízena a není vázána žádnými pokyny. Při šetření věci postupuje nestranně, zachovává objektivitu, důvěrnost a mlčenlivost.

Oznámení můžete zasílat na ochrance@muni.cz.

Více o ochraně práv

Na koho se můžete dále obrátit?

Fakultní poradenství

Garant programu

Garanti programů jsou odpovědní za průběh vyučování v jednotlivých programech. Zajišťují chod výuky celého oboru, řeší případné problémy vzniklé v souvislosti s vyučováním. Kontakty jsou uvedeny na webových stránkách kateder/ústavů a naleznete je rovněž v Katalogu programů v IS MU.

Garant předmětu

Garanti předmětů jsou odpovědní za průběh výuky daného předmětu. Zajišťují proces výuky předmětu, určují jeho obsah a řeší případné problémy vzniklé v souvislosti s vyučováním svého předmětu. Kontakt je uveden v sylabu předmětu v Informačním systému MU, případně lze využít přímo vyhledávání předmětu v IS MU.

Vyučující

Vyučující provázejí studenta procesem vzdělávání. Zajišťují výuku, vedou přednášky, semináře a cvičení, poskytují odborné informace. Kontakty najdete na osobních stránkách vyučujících v Informačním systému MU.

Vedoucí katedry

Vedoucí katedry řídí chod katedry nebo ústavu. Kontakty jsou uvedeny na webových stránkách kateder či ústavů.

Proděkan pro studium

Proděkan pro studium je zástupce děkana v oblasti studijních záležitostí. S proděkanem pro studium se můžete setkat při řešení neobvyklé studijní situace, například pokud žádáte o výjimku. Kontakty a konzultační hodiny proděkanů pro studium zpravidla naleznete na stránkách studijních oddělení. 

Kontaktní osoba pro případy sexuálního obtěžování

Na každé fakultě je k dispozici jedna žena a jeden muž jako kontaktní osoby v případě sexuálního obtěžování. Kontaktní osoby poskytují poradenství obětem, svědkům i obviněným ze sexuálního obtěžování. Absolvovaly na míru připravený workshop od organizace Konsent zaměřený na komunikaci s těmito osobami a jsou dopodrobna obeznámeny s procesem řešení takového případu v rámci MU. Kontaktní osoba vás vyslechne, dle vaší konkrétní situace vám představí nástroje pomoci, které máme k dispozici v rámci univerzity i mimo ni a přiblíží vám proces řešení v rámci MU. To by vám mohlo pomoci se informovaně rozhodnout, jak se svojí situací naložíte. Pokud budete chtít svůj případ předat k řešení v rámci MU, kontaktní osoba je připravena vám s tím pomoci.

Univerzitní poradenství a servis

Kariérní centrum

Kariérní centrum MU podporuje studenty a absolventy MU na cestě ke spokojenosti v jejich budoucí i současné kariéře.
Víte, jakým kariérním směrem se chcete vydat? Co musíte udělat, abyste uspěli na trhu práce? Potřebujete více informací o tom, jak to v praxi funguje? 

Využijte nabídky individuálního kariérního poradenství, rozvojových workshopů nebo akcí se zaměstnavateli, které vám pomohou s přípravou na zaměstnání a dají prostor se rozhodnout, kterými všemi směry se můžete dále ubírat.
Více podrobností naleznete na: kariera.muni.cz/, nabídky práce, praxe nebo stáží na portálu jobcheckin.muni.cz nebo pište na:info@kariera.muni.cz  

Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

Úkolem střediska je zajišťovat přístupnost oborů pro studenty se zrakovým, sluchovým a pohybovým postižením. Poskytuje také podporu studentům se specifickými poruchami učení, s psychickými obtížemi, poruchami autistického spektra nebo s chronickým onemocněním.

www.teiresias.muni.cz, teiresias@muni.cz

Kontaktní osoba pro případy sexuálního obtěžování

Obrátit se můžete i na kontaktní osoby působící na Poradenském centru a v rámci Studentské komory Akademického senátu. Kontaktní osoby poskytují poradenství obětem, svědkům i obviněným ze sexuálního obtěžování. Absolvovaly na míru připravený workshop od organizace Konsent zaměřený na komunikaci s těmito osobami a jsou dopodrobna obeznámeny s procesem řešení takového případu v rámci MU. Kontaktní osoba vás vyslechne, dle vaší konkrétní situace vám představí nástroje pomoci, které máme k dispozici v rámci univerzity i mimo ni a přiblíží vám proces řešení v rámci MU. To by vám mohlo pomoci se informovaně rozhodnout, jak se svojí situací naložíte. Pokud budete chtít svůj případ předat k řešení v rámci MU, kontaktní osoba je připravena vám s tím pomoci.

Studijní odbor Rektorátu MU

Odbor poskytuje služby spojené se studiem na Masarykově univerzitě na celouniverzitní úrovní, a to v oblasti studia v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně přijímacího řízení, průběhu studia a řízení informací o studiu), ve studijních záležitostech v celoživotním vzdělávání a v oblasti poplatků spojených se studiem, dále spravuje administrativu akreditací bakalářských a magisterských studijních programů a programů celoživotního vzdělávání.

Stránka odboru, studijni@rect.muni.cz

Centrum jazykového vzdělávání

Centrum zajišťuje celouniverzitní výuku cizích jazyků na nefilologických oborech MU ve všech formách a stupních vysokoškolského studia. Jednotlivá fakultní oddělení Centra poskytují studentům odbornou a akademickou úroveň vzdělání v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, ruštině a latině a pro zahraniční studenty jsou pořádány kurzy češtiny.

www.cjv.muni.cz, cjv@rect.muni.cz

IS-technik, E-technik

S IS-techniky je možné řešit uživatelské a technické problémy, které mohou nastat v souvislosti s používáním Informačního systému MU. Obracet se na ně můžete zde: https://is.muni.cz/podpora/istech, istech@fi.muni.cz

E-technici mají na starosti uživatelskou podporu při využívání e-learningových nástrojů v Informačním systému MU. Obrátit se na ně pro pomoc můžete zde: https://is.muni.cz/podpora/etechetech@fi.muni.cz

IT servis

IT podpora je zajištěna lokálně na fakultách a pracovištích příslušnými IT centry. Centrálním kontaktním bodem IT podpory je IT ServiceDesk na MUNI, který přímo řeší či deleguje vaše požadavky na příslušné odborníky, a to každý pracovní den od 7:00 do 19:00. Před kontaktováním ServiceDesku se však zkuste podívat, zda váš požadavek neřeší web IT MUNI.

Jak postupovat v případě, že narazíte na IT problém, naleznete zde.

IT Service Desk

Správa kolejí a menz

Potřebujete poradit s ubytováním na kolejích? Nevíte, jak funguje systém stravování v menzách MU? Obraťte se na Správu kolejí a menz.

Správa kolejí a menz

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Bez popisku


opvvv

Sekce webu je realizována projektem MUNI 4.0, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002418.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info