Co když vím, že se nemohu zúčastnit prezenčního zápisu v určeném termínu?

V případě, že dopředu víte, že se v určeném termínu nemůžete dostavit, máte dvě možnosti.

1) K prezenčnímu zápisu do studia zmocněte jinou osobu

Zmocněnci musíte předat plnou moc. Jak má vypadat?

  • Plnou moc zpracujte písemně.
  • Uveďte, kdo a koho zmocňuje – včetně data narození a trvalého bydliště.
  • Uveďte, k čemu plná moc zmocňuje – ke všem právním úkonům spojeným se zápisem a případně i k převzetí hesla pro osobní přístup studenta do Informačního systému MU.
  • Opatřete ji podpisem zmocnitele i zmocněného a také datem.
  • Podívejte se i na web příslušné fakulty, jestli musí být plná moc úředně ověřena nebo ne.

Zmocněnec u zápisu předloží plnou moc, vlastní průkaz totožnosti a všechny potřebné doklady, které jsou uvedeny v pozvánce k zápisu.

2) Pošlete omluvu studijnímu oddělení se žádostí o jiný termín

Pokud se nemůžete zápisu zúčastnit v určeném termínu a ani nemáte možnost zmocnit k prezenčnímu zápisu do studia jinou osobu, omluvte se studijnímu oddělení příslušné fakulty. Udělejte to bezodkladně – nejpozději do 5 dnů od data konání zápisu.

Fakulta vás pozve na náhradní termín zápisu.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info