Ověřování podmínky přijetí ke studiu

u absolventů zahraničního středoškolského vzdělání

Uchazeči o studium v bakalářském a magisterském studijním programu musí prokázat, že absolvovali středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou. Pokud jste absolvovali zahraniční středoškolské vzdělání, níže najdete možnosti, jak své vzdělání můžete prokázat. Vyberte si tu nejvhodnější pro vás a zjistěte si podrobné informace na webu fakulty, na které chcete studovat.

  1. Absolvoval/a jsem vzdělání na Evropské škole
  2. Absolvoval/a jsem vzdělání v jednom ze států s uzavřenou ekvivalenční dohodou
    (Slovensko, Maďarsko, Německo, Polsko, Slovinsko)
  3. Nespadám ani do jedné z výše uvedených kategorií, mohu předložit:
    1. přímo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání
    2. obecné uznání zahraničního středoškolského vzdělání v ČR (tzv. nostrifikaci)


1. Absolvoval/a jsem vzdělání na Evropské škole

Jestliže jste absolvoval/a vzdělání na tzv. Evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol, pak budete předkládat osvědčení o evropském bakalaureátu. Toto osvědčení je považováno automaticky za rovnocenné českému vysvědčení o maturitní zkoušce.

2. Absolvoval/a jsem vzdělání v jednom ze států s uzavřenou ekvivalenční dohodou (Slovensko, Maďarsko, Německo, Polsko, Slovinsko)

Pokud jste absolvoval/a zahraniční středoškolské vzdělání na Slovensku, v Maďarsku, Německu, Polsku nebo Slovinsku a na Vámi získaný doklad o středoškolském vzdělání se vztahuje tzv. ekvivalenční dohoda uzavřená s Českou republikou, předložíte přímo tento zahraniční doklad.

3a. Předložení zahraničního dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání

Své zahraniční středoškolské vzdělání můžete prokázat přímo předložením zahraničního dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání případně spolu s dalšími doklady dle požadavků fakulty. Fakulta následně ověří, že se jedná o středoškolské vzdělání, na základě kterého můžete pokračovat v bakalářském studiu. Toto ověření může být zpoplatněno.

Ověření platí pouze pro účely konkrétního běhu přijímacího řízení na té fakultě, která ověření provedla, neobdržíte tedy žádný doklad o rovnocennosti vzdělání. Výhodou oproti obecnému uznání zahraničního středoškolského vzdělání v ČR, tzv. nostrifikaci, které provádí krajské úřady, je zejména kratší doba trvání celého procesu.

3b. Předložení obecného uznání zahraničního středoškolského vzdělání v ČR (tzv. nostrifikace)

Své zahraniční středoškolské vzdělání můžete doložit dokladem o obecném uznání zahraničního středoškolského vzdělání v ČR, tzv. nostrifikací. Nostrifikaci provádí krajské úřady. Informace, jak tento doklad získat a kam se obrátit, naleznete zde.

Výhodou nostrifikace, oproti ověření vzdělání fakultou, je možnost využití výsledného dokladu pro více účelů a jeho trvalá platnost. Avšak proces vedoucí k získání nostrifikace je složitější a trvá delší dobu.

Pro podrobné informace ohledně požadovaných dokladů, termínů doložení apod. zvolte fakultu, na které chcete studovat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info