Ověřování podmínky přijetí ke studiu

u absolventů zahraničního středoškolského vzdělání

Uchazeči o studium v bakalářském a magisterském studijním programu musí prokázat, že absolvovali středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou. Pokud jste absolvovali zahraniční středoškolské vzdělání, níže najdete možnosti, jak své vzdělání můžete prokázat. Vyberte si tu nejvhodnější pro vás a zjistěte si podrobné informace na webu fakulty, na které chcete studovat.

  1. Absolvoval/a jsem vzdělání na Evropské škole
  2. Absolvoval/a jsem vzdělání v jednom ze států s uzavřenou ekvivalenční dohodou
    (Slovensko, Maďarsko, Německo, Polsko, Slovinsko)
  3. Nespadám ani do jedné z výše uvedených kategorií, mohu předložit:
    1. přímo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání
    2. obecné uznání zahraničního středoškolského vzdělání v ČR (tzv. nostrifikaci)


1. Absolvoval/a jsem vzdělání na Evropské škole

Jestliže jste absolvoval/a vzdělání na tzv. Evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol, pak budete předkládat osvědčení o evropském bakalaureátu. Toto osvědčení je považováno automaticky za rovnocenné českému vysvědčení o maturitní zkoušce.

2. Absolvoval/a jsem vzdělání v jednom ze států s uzavřenou ekvivalenční dohodou (Slovensko, Maďarsko, Německo, Polsko, Slovinsko)

Pokud jste absolvoval/a zahraniční středoškolské vzdělání na Slovensku, v Maďarsku, Německu, Polsku nebo Slovinsku a na Vámi získaný doklad o středoškolském vzdělání se vztahuje tzv. ekvivalenční dohoda uzavřená s Českou republikou, předložíte přímo tento zahraniční doklad.

3a. Předložení zahraničního dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání

Své zahraniční středoškolské vzdělání můžete prokázat přímo předložením zahraničního dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání případně spolu s dalšími doklady dle požadavků fakulty. Fakulta následně ověří, že se jedná o středoškolské vzdělání, na základě kterého můžete pokračovat v bakalářském studiu. Toto ověření může být zpoplatněno.

Ověření platí pouze pro účely konkrétního běhu přijímacího řízení na té fakultě, která ověření provedla, neobdržíte tedy žádný doklad o rovnocennosti vzdělání. Výhodou oproti obecnému uznání zahraničního středoškolského vzdělání v ČR, tzv. nostrifikaci, které provádí krajské úřady, je zejména kratší doba trvání celého procesu.

3b. Předložení obecného uznání zahraničního středoškolského vzdělání v ČR (tzv. nostrifikace)

Své zahraniční středoškolské vzdělání můžete doložit dokladem o obecném uznání zahraničního středoškolského vzdělání v ČR, tzv. nostrifikací. Nostrifikaci provádí krajské úřady. Informace, jak tento doklad získat a kam se obrátit, naleznete zde.

Výhodou nostrifikace, oproti ověření vzdělání fakultou, je možnost využití výsledného dokladu pro více účelů a jeho trvalá platnost. Avšak proces vedoucí k získání nostrifikace je složitější a trvá delší dobu.

Pro podrobné informace ohledně požadovaných dokladů, termínů doložení apod. zvolte fakultu, na které chcete studovat:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info