Univerzitní agendy

Pověřené útvary rektorátu MU jsou odpovědny za metodické řízení činnosti MU v oblasti své působnosti stanovené Organizačním řádem MU. K tomu pečují o rozvoj a uplatňování univerzitních politik v oblasti své působnosti, zajišťují realizaci koncepcí v zájmu dosahování stanovených cílů, poskytují individuální konzultace, závazná stanoviska a navrhují vnitřní normy, kterými upravují odborné činnosti součástí MU, provádějí analytickou činnost a řídící kontrolu.

Přehlend agend

Kompletní přehled agend a odpovědných pracovišť je k dispozici v organizačním řádu Masarykovy univerzity.

Studium a akademické záležitosti

Projektová podpora

Vnější vztahy

Další agendy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info