Seznam oborů pro řízení ke jmenování profesorem


obor Fakulta MU Akreditace do
Analytická biochemie Přírodovědecká fakulta 24.06.2033
Analytická chemie Přírodovědecká fakulta 29.03.2033
Anatomie, histologie a embryologie Lékařská fakulta 26.11.2029
Andragogika Filozofická fakulta 18.10.2028
Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie Lékařská fakulta 13.08.2029
Anorganická chemie Přírodovědecká fakulta 15.10.2029
Antropologie Přírodovědecká fakulta 13.10.2030
Archeologie pravěku a středověku Filozofická fakulta 29.06.2029
Biochemie Přírodovědecká fakulta 24.06.2033
Biomolekulární chemie a strukturní biologie Přírodovědecká fakulta 24.06.2033
Botanika Přírodovědecká fakulta 03.05.2028
Česká literatura Filozofická fakulta 24.06.2033
Český jazyk Filozofická fakulta 24.06.2033
Dějiny konkrétních literatur (románské literatury) Filozofická fakulta 24.06.2033
Dějiny konkrétních literatur (slovanské literatury) Filozofická fakulta 30.06.2028
Dějiny státu a práva Právnická fakulta 30.06.2028
Dějiny umění Filozofická fakulta 24.06.2033
Dermatovenerologie Lékařská fakulta 26.11.2029
Didaktika cizího jazyka Pedagogická fakulta 13.08.2029
Ekologie Přírodovědecká fakulta 01.10.2033
Ekonomie Ekonomicko-správní fakulta 20.03.2034
Etnologie Filozofická fakulta 30.06.2033
Experimentální biologie živočichů Přírodovědecká fakulta 30.06.2028
Farmakologie Lékařská fakulta 17.09.2024
Filozofie Filozofická fakulta 30.06.2028
Fyzická geografie Přírodovědecká fakulta 29.03.2033
Fyzika kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta 29.03.2033
Fyzika plazmatu Přírodovědecká fakulta 29.03.2033
Fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta 29.03.2033
Genomika a proteomika Přírodovědecká fakulta 01.09.2030
Geologie Přírodovědecká fakulta 03.05.2028
Germánské jazyky a literatura Filozofická fakulta 24.06.2033
Gynekologie a porodnictví Lékařská fakulta 20.12.2032
Historie - české dějiny Filozofická fakulta 17.09.2029
Historie - obecné dějiny Filozofická fakulta 17.09.2029
Hospodářská politika Ekonomicko-správní fakulta 06.08.2028
Hudební výchova Pedagogická fakulta 10.12.2029
Chirurgie Lékařská fakulta 25.02.2033
Informatika Fakulta informatiky 24.06.2033
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Přírodovědecká fakulta 15.10.2029
Klasická filologie Filozofická fakulta 24.06.2033
Lékařská biologie Lékařská fakulta 17.09.2029
Lékařská fyziologie Lékařská fakulta 11.11.2032
Lékařská chemie a biochemie Lékařská fakulta 11.11.2032
Lékařská imunologie Lékařská fakulta 11.11.2032
Lékařská mikrobiologie Lékařská fakulta 17.09.2029
Matematika - Algebra a teorie čísel Přírodovědecká fakulta 29.03.2033
Matematika - Aplikovaná matematika Přírodovědecká fakulta 24.06.2033
Matematika - Geometrie Přírodovědecká fakulta 29.03.2033
Matematika - Matematická analýza Přírodovědecká fakulta 24.06.2033
Mezinárodní právo soukromé Právnická fakulta 30.06.2033
Mikrobiologie Přírodovědecká fakulta 17.09.2029
Molekulární biologie a genetika Přírodovědecká fakulta 30.06.2033
Muzikologie Filozofická fakulta 24.06.2033
Neurologie Lékařská fakulta 02.08.2029
Neurovědy Lékařská fakulta 02.08.2029
Občanské právo Právnická fakulta 11.02.2030
Obecná a diachronní lingvistika Filozofická fakulta 24.06.2033
Obecná psychologie Fakulta sociálních studií 17.07.2025
Obchodní právo Právnická fakulta 30.06.2028
Oftalmologie Lékařská fakulta 04.10.2033
Onkologie Lékařská fakulta 25.02.2033
Organická chemie Přírodovědecká fakulta 29.03.2033
Otorinolaryngologie Lékařská fakulta 29.06.2029
Patologická fyziologie Lékařská fakulta 31.10.2029
Patologie Lékařská fakulta 31.10.2029
Pedagogika Pedagogická fakulta 30.06.2028
Pedagogika Filozofická fakulta 24.06.2033
Pediatrie Lékařská fakulta 20.12.2032
Politologie Fakulta sociálních studií 24.06.2033
Právo Evropské unie Právnická fakulta 29.03.2033
Psychiatrie Lékařská fakulta 02.08.2029
Psychologie Filozofická fakulta 17.09.2029
Psychologie Fakulta sociálních studií 24.06.2033
Radiologie Lékařská fakulta 11.11.2027
Sociální politika a sociální práce Fakulta sociálních studií 17.08.2028
Sociální psychologie Fakulta sociálních studií 09.04.2030
Sociologie Fakulta sociálních studií 29.03.2033
Speciální pedagogika Pedagogická fakulta 30.06.2033
Stomatologie Lékařská fakulta 11.11.2032
Teoretická fyzika a astrofyzika Přírodovědecká fakulta 27.11.2029
Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury Filozofická fakulta 17.09.2029
Teorie práva Právnická fakulta 30.06.2028
Trestní právo Právnická fakulta 30.06.2033
Ústavní právo a státověda Právnická fakulta 30.06.2028
Veřejná ekonomie Ekonomicko-správní fakulta 22.06.2031
Vnitřní lékařství Lékařská fakulta 25.02.2033
Výtvarná výchova Pedagogická fakulta 10.12.2029
Vývojová psychologie Fakulta sociálních studií 09.04.2030
Zoologie Přírodovědecká fakulta 24.06.2033
Životní prostředí a zdraví Přírodovědecká fakulta 22.06.2031

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info