Seznam oborů pro řízení ke jmenování profesorem


obor Fakulta MU Akreditace do
Analytická chemie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie Lékařská fakulta 10. 8. 2029
Anorganická chemie Přírodovědecká fakulta 12. 10. 2029
Archeologie pravěku a středověku Filozofická fakulta 28. 6. 2029
Biochemie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Biomolekulární chemie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Botanika Přírodovědecká fakulta 3. 5. 2028
Česká literatura Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Český jazyk Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury) Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Dějiny konkrétních literatur (románské literatury) Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Dějiny konkrétních literatur (slovanské literatury) Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Dějiny umění Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Didaktika cizího jazyka Pedagogická fakulta 10. 8. 2029
Ekologie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Ekonomie Ekonomicko-správní fakulta 1. 8. 2024
Ekotoxikologie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Etnologie Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Farmakologie Lékařská fakulta 14. 9. 2024
Filozofie Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Fyzická geografie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyzika kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyzika plazmatu Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyziologie rostlin Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyziologie živočichů Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Genomika a proteomika Přírodovědecká fakulta 31. 7. 2020
Geologické vědy Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2019
Geologie Přírodovědecká fakulta 3. 5. 2028
Gynekologie a porodnictví Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Historie - české dějiny Filozofická fakulta 14. 9. 2029
Historie - obecné dějiny Filozofická fakulta 14. 9. 2029
Hospodářská politika Ekonomicko-správní fakulta 1. 11. 2023
Chemie životního prostředí Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Chirurgie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Informatika Fakulta informatiky 31. 12. 2023
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2019
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Přírodovědecká fakulta 12. 10. 2029
Klasická filologie Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Lékařská biologie Lékařská fakulta 14. 9. 2029
Lékařská fyziologie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Lékařská chemie a biochemie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Lékařská imunologie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Lékařská mikrobiologie Lékařská fakulta 14. 9. 2029
Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky) Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Matematika - Algebra a teorie čísel Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Matematika - Geometrie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Matematika - Matematická analýza Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Mezinárodní právo soukromé Právnická fakulta 1. 11. 2023
Mikrobiologie Přírodovědecká fakulta 14. 9. 2029
Molekulární biologie a genetika Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Muzikologie Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Neurologie Lékařská fakulta 1. 8. 2029
Neurovědy Lékařská fakulta 2. 8. 2029
Obecná a diachronní lingvistika Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Obecná psychologie Fakulta sociálních studií 31. 3. 2020
Obchodní právo Právnická fakulta 1. 11. 2023
Oftalmologie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Onkologie Lékařská fakulta 31. 5. 2023
Organická chemie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Otorinolaryngologie Lékařská fakulta 28. 6. 2029
Patologická fyziologie Lékařská fakulta 30. 10. 2029
Patologie Lékařská fakulta 30. 10. 2029
Pedagogika Pedagogická fakulta 1. 11. 2023
Pedagogika Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Pediatrie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Politologie Fakulta sociálních studií 1. 11. 2023
Právo Evropské unie Právnická fakulta 31. 5. 2023
Psychiatrie Lékařská fakulta 1. 8. 2029
Psychologie Filozofická fakulta 14. 9. 2029
Radiologie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Sociální politika a sociální práce Fakulta sociálních studií 17. 8. 2028
Sociologie Fakulta sociálních studií 1. 11. 2023
Speciální pedagogika Pedagogická fakulta 1. 11. 2023
Stomatologie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Teoretická fyzika a astrofyzika Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2019
Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury Filozofická fakulta 14. 9. 2029
Teorie a dějiny slovanských literatur (ruská literatura) Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Teorie práva Právnická fakulta 1. 11. 2023
Trestní právo Právnická fakulta 1. 11. 2023
Ústavní právo a státověda Právnická fakulta 1. 11. 2023
Veřejná ekonomie Ekonomicko-správní fakulta 31. 10. 2021
Vnitřní lékařství Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Zoologie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023