Seznam oborů pro řízení ke jmenování profesorem


obor Fakulta MU
Analytická chemie Přírodovědecká fakulta
Anatomie, histologie a embryologie Lékařská fakulta
Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie Lékařská fakulta
Anorganická chemie Přírodovědecká fakulta
Archeologie pravěku a středověku Filozofická fakulta
Biochemie Přírodovědecká fakulta
Biomolekulární chemie Přírodovědecká fakulta
Botanika Přírodovědecká fakulta
Botanika Přírodovědecká fakulta
Česká literatura Filozofická fakulta
Český jazyk Filozofická fakulta
Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury) Filozofická fakulta
Dějiny konkrétních literatur (románské literatury) Filozofická fakulta
Dějiny konkrétních literatur (slovanské literatury) Filozofická fakulta
Dějiny umění Filozofická fakulta
Dermatovenerologie Lékařská fakulta
Ekologie Přírodovědecká fakulta
Ekonomie Ekonomicko-správní fakulta
Ekotoxikologie Přírodovědecká fakulta
Etnologie Filozofická fakulta
Filozofie Filozofická fakulta
Fyzická geografie Přírodovědecká fakulta
Fyzika kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta
Fyzika plazmatu Přírodovědecká fakulta
Fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta
Fyziologie rostlin Přírodovědecká fakulta
Fyziologie živočichů Přírodovědecká fakulta
Genomika a proteomika Přírodovědecká fakulta
Geologické vědy Přírodovědecká fakulta
Geologie Přírodovědecká fakulta
Gynekologie a porodnictví Lékařská fakulta
Historie - české dějiny Filozofická fakulta
Historie - obecné dějiny Filozofická fakulta
Hospodářská politika Ekonomicko-správní fakulta
Hudební výchova Pedagogická fakulta
Chemie životního prostředí Přírodovědecká fakulta
Chirurgie Lékařská fakulta
Informatika Fakulta informatiky
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Přírodovědecká fakulta
Kinantropologie Fakulta sportovních studií
Klasická filologie Filozofická fakulta
Lékařská biologie Lékařská fakulta
Lékařská farmakologie Lékařská fakulta
Lékařská fyziologie Lékařská fakulta
Lékařská chemie a biochemie Lékařská fakulta
Lékařská imunologie Lékařská fakulta
Lékařská mikrobiologie Lékařská fakulta
Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky) Filozofická fakulta
Matematika - Algebra a teorie čísel Přírodovědecká fakulta
Matematika - Geometrie Přírodovědecká fakulta
Matematika - Matematická analýza Přírodovědecká fakulta
Mezinárodní právo soukromé Právnická fakulta
Mikrobiologie Přírodovědecká fakulta
Molekulární biologie a genetika Přírodovědecká fakulta
Muzikologie Filozofická fakulta
Neurologie Lékařská fakulta
Občanské právo Právnická fakulta
Obecná a diachronní lingvistika Filozofická fakulta
Obecná psychologie Fakulta sociálních studií
Obchodní právo Právnická fakulta
Oftalmologie Lékařská fakulta
Onkologie Lékařská fakulta
Organická chemie Přírodovědecká fakulta
Otorhinolaryngologie Lékařská fakulta
Patologická fyziologie Lékařská fakulta
Patologie Lékařská fakulta
Pedagogika Pedagogická fakulta
Pedagogika Filozofická fakulta
Pediatrie Lékařská fakulta
Podniková ekonomika a management Ekonomicko-správní fakulta
Politologie Fakulta sociálních studií
Pomocné vědy historické Filozofická fakulta
Právo Evropské unie Právnická fakulta
Psychiatrie Lékařská fakulta
Radiologie Lékařská fakulta
Sociální politika a sociální práce Fakulta sociálních studií
Sociální psychologie Fakulta sociálních studií
Sociologie Fakulta sociálních studií
Speciální pedagogika Pedagogická fakulta
Stomatologie Lékařská fakulta
Teoretická fyzika a astrofyzika Přírodovědecká fakulta
Teorie a dějiny slovanských literatur (ruská literatura) Filozofická fakulta
Teorie práva Právnická fakulta
Trestní právo Právnická fakulta
Ústavní právo a státověda Právnická fakulta
Veřejná ekonomie Ekonomicko-správní fakulta
Vnitřní lékařství Lékařská fakulta
Výtvarná výchova Pedagogická fakulta
Vývojová psychologie Fakulta sociálních studií
Zoologie Přírodovědecká fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info