Informace o projektu

Biostratigrafie a sedimentologie spodního a středního miocenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA205/98/0694
Období řešení
1/1998 - 1/2000
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Česká geologická služba

V rámci grantu (GAČR 205/95/0599), jehož řešení bylo kladně ukončeno v roce 1996, se ukázala nutnost provedení rozsáhlé revize, včetně výzkumů biostratigrafických a sedimentologických v alpsko-karpatské předhlubni na území Dolního Rakouska a Moravy. Jedná se o časový úsek Eggenburgu až spodního badenu, stanovení především biostratigrafické definice a určení depozičního prostřední hraničních vrstev karpatu a spodního badenu. Úsek globálních zon Globigerinoides bisphericus - Praeorbulina - Orbulina byl prokázán nově. Jako velmi potřebná se ukazuje definice grundského souvrství a redefinice laaerského souvrství. Podrobné zhodnocení miocenu zájmové oblasti se jeví jako velmi potřebné, jak z hlediska vývoje pánve, tak z hlediska širších stratigrafických korelací, dále sestavování geologických mapových podkladů.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info