Informace o projektu

Stopy prožité zátěžové situace v sebesystému dítěte a její další vliv na jednání v adolescenci

Kód projektu
GAP407/10/0859
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Logo poskytovatele

Výzkumným cílem předkládaného projektu je longitudinálně popsat a vysvětlit vliv traumatických zátěžových v dětství na vývoj v adolescenci mezi 15. a 18. rokem věku. Náš zájem nesměřuje jen k samotnému způsobu, jakým se dítě vyrovnává se zátěžovou situací (coping), ale s využitím stávajících rozsáhlých longitudinálních dat vypracujeme a ověříme model, který popisuje a vysvětluje kauzální, mediační a moderující funkci osobních, osobnostních, sociálních a enviromentálních faktorů pro posttraumatický vývoj jedince v adolescenci, a to zejména z hlediska jeho plánů, očekávání a aktivit ve výkonové a vztahové oblasti.


U dětí ve věku 8 až jedenáct let bude zjišťována přítomnost a povaha traumatické situace a další osobní, osobnostní a vztahové charakteristiky. U téhož souboru pak bude sledován vývoj těchto charakteristik ve třinácti, patnácti a sedmnácti letech. Na základě připravovaných modelů bude popsán a vysvětlen vliv traumatu na vývoj hodnotového systému i šířeji sebepojetí, na vztahy s rodiči a vrstevníky, vědomí vlastní kompetence (self-efficacy), sebehodnocení (self-esteem) a další faktory, které ovlivňují jednání a tím i životní dráhu jedince.

Publikace

2013

2012

2011

Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info