Informace o projektu
Kurz "Politické chování"

Kód projektu
FRVS/1062/2010
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt se zaměřuje na tvorbu nového kurzu "Politické chování", který by měl být vyučován v magisterském programu oboru politologie FSS MU od
jarního semestru akademického roku 2009/2010. Tento projekt významným způsobem rozšíří tematické portfolio doposud nabízených kurzů v rámci
programu politologie i celé fakulty. Politické chování, které zkoumá vztah občanů a politiky, totiž představuje jedno ze stěžejních témat světové
politologie. Řešení tohoto projektu zároveň umožní studentům politologie seznámit se s doposud nevyučovanou statistickou analýzou dat. Vysoká
odborná úroveň celého projektu bude zajištěna účastí jednoho z předních českých odborníků na problematiku politického chování Mgr. Linka ze
Sociologického ústavu Akademie věd ČR na výuce kurzu. Realizace projektu bude zajištěna vybavením kurzu nezbytným technickým zázemím a potřebnou literaturou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info